In een consultatie over structuurfondsen vraagt de Commissie naar de successen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds 2014-2020. Het gaat vooral om factoren die regionale investeringen tot een succes maakten. Reageren kan tot en met 9 februari.


Hoe droegen de structuurfondsen van 2014-2020 bij aan regionale ontwikkeling?

Succesvolle regionale investeringen

In hoeverre hebben de structuurfondsen in de periode 2014-2020 bijgedragen aan regionale ontwikkeling? Hierover hoort de Commissie graag uw mening in een consultatie om het succes van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds 2014-2020 te kunnen evalueren. Via de consultatie moet worden vastgesteld wat precies bijdraagt aan het succes van regionale investeringen en hoe dit in de praktijk tot uiting komt. Ook wil de Commissie feedback ontvangen over de bijdragen van de fondsen aan groei, duurzaamheid en het creëren van werkgelegenheid in de regio’s. U kunt tot en met 9 februari input leveren.

Context

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds zijn twee van de vijf structuurfondsen, waarmee Europese regionale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Nederland maakt van voorgenoemde fondsen enkel aanspraak op het EFRO. Uit EFRO ontving Nederland in de periode 2014-2020 510 miljoen euro. Regio's in Nederland moeten gezien hun status van ontwikkelde regio de gelden uit EFRO met name besteden aan innovatie en de transitie naar een koolstofarme economie. Een recente studie van de Commissie liet zien dat de structuurfondsen tussen 2014-2020 al ten goede kwamen aan onderwijs, onderzoek en innovatie. In het najaar van 2022 volgt een uitgebreidere consultatie over de fondsen.