Nederlandse regio’s zijn goed vertegenwoordigd in de pilot van partnerschappen voor regionale innovatie. De pilot moet leiden tot een betere afstemming tussen regionale en nationale innovatieprogramma’s en verschillende EU-initiatieven. Onder andere Eindhoven en regio Noord-Nederland zullen gaan bijdragen aan het ontwikkelen en testen van instrumenten die lokale innovatieprogramma’s moeten koppelen aan EU-initiatieven voor de groene en digitale transitie.


Grote Nederlandse inbreng bij pilot van partnerschappen voor regionale innovatie

Opmaat naar Innovatieagenda  

De deelnemers aan de pilot van partnerschappen voor regionale innovatie zijn bekend. In een persbericht kondigde de Commissie en het Comité van de Regio’s de uitverkoren 63 regio’s, zeven steden, zes netwerken en vier lidstaten aan. De pilot zal voorsorteren op de nieuwe Europese Innovatieagenda, waarin er een betere afstemming moet zijn tussen regionale en nationale innovatieprogramma’s met Europese initiatieven zoals Horizon Europe, het cohesiebeleid en het NextGenerationEU herstelplan. Door het uitwisselen van goede praktijken gaan de deelnemers van de pilot bijdragen aan het ontwikkelen en testen van Europese instrumenten die regionale en nationale innovatieprogramma’s verbinden aan EU-initiatieven voor de groene en digitale transitie. Het Joint Research Centre (JRC) heeft een Playbook opgesteld met handvaten die de deelnemers kunnen gebruiken om hun deelname tot een succes te maken. Een voorbeeld van een aanbeveling die naar voren komt is de invoering van lokale missies, gericht op het verkennen van een breed palet aan beleidsmixen voor innovatie op systeemniveau.

Nederland succesvol 

Nederland is goed vertegenwoordigd in de pilot. Eindhoven is een van de zeven aangewezen steden, samen met onder andere Leuven en Bologna. De regio Noord-Nederland is vertegenwoordigd in de pilot als deelnemende single region. Daarnaast nemen de regio’s Zuid-Nederland, Oost Nederland en de Randstad deel als multi-region, wat inhoudt dat zij deelnemen als onderdeel van een netwerk. Binnen de zes aangewezen netwerken zijn deze regio’s vertegenwoordigd in het Vanguard initiative en het Expanded Cities 4.0 Consortium. De vier aangewezen lidstaten zijn Hongarije, Letland, Slowakije en Slovenië.

Context

Begin april opende de JRC en het Europees Comité van de Regio’s een call waarin geïnteresseerde regio’s, steden en landen zich konden aanmelden voor deelname aan de pilot. De partnerschappen zijn nieuw, maar moeten wel voortbouwen op de slimme specialisatiestrategieën, waarbij een regio zich focust op een aantal activiteiten waarin de regio goed scoort. Ook zullen de partnerschappen complementair zijn aan het Interregional Innovation Investment Instrument (I3) waarin grensoverschrijdende samenwerking wordt aangemoedigd.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt