De genderverdeling in het hoger onderwijs is de afgelopen drie jaar nauwelijks veranderd, zo stelt U-Multirank in hun recentelijk gepubliceerde analyse. Het aandeel vrouwen is nog steeds te laag onder bijvoorbeeld onderzoekspersoneel en hoogleraren. Ook is maar één op de vijf leden van het College van Bestuur in het hoger onderwijs een vrouw.


Genderongelijkheid houdt aan in het hoger onderwijs

Traditionele genderpatronen staan muurvast

Het U-Multirank onderzoek naar de genderbalans in het hoger onderwijs toont aan dat er nog steeds te weinig vrouwen zijn op vrijwel alle posities. Volgens de Europese onderwijsvergelijker is er de laatste drie jaar weinig of geen vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid in het hoger onderwijs. Dit patroon is zowel bij EU instellingen als niet-EU instellingen vrijwel hetzelfde. Alhoewel de verdeling tussen mannen en vrouwen enigszins gelijkloopt in bachelor- en masteropleidingen en het PhD-onderwijs, is het aandeel vrouwelijke academici (45%), vrouwelijke hoogleraren (29%) en vrouwelijke collegeleden (20%) nog steeds lager. Met name in onderzoeksintensieve onderwijsinstellingen is het verschil groot. Verder toont het onderzoek aan dat er grote verschillen tussen vakgebieden bestaan. Zo zijn vrouwen minder aanwezig in exacte en technische vakken zoals informatica, techniek en natuurkunde, maar zijn ze oververtegenwoordigd in vakken als verpleging, onderwijs en psychologie. De vakken met de beste balans tussen mannen en vrouwen zijn onder andere economie, politicologie en geschiedenis.

Context

U-Multirank is in 2008 opgezet als een vergelijker van universiteiten en hogescholen binnen en buiten Europa. Elk jaar publiceert de organisatie daarnaast een analyse over de vrouw-man ratio in het hoger onderwijs. Dat het beter kan met de gendergelijkheid is niets nieuws. De Europese Commissie heeft op internationale vrouwendag haar steun uitgesproken voor vrouwen in onderzoek en onderwijs en beloofde gendergelijkheid te promoten. Eén van de initiatieven die de Commissie heeft gelanceerd om dit te demonstreren was een prijs die onderzoek- en onderwijsinstellingen beloont voor maatregelen die gendergelijkheid bevorderen.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.