22 april 2024

Evaluaties: ‘Europese Kwalificatiekader en Europass stimuleren wederzijdse transparantie’

Dominique  Selier

Dominique Selier

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De relevantie en de effectiviteit van het European Qualifications Framework (EQF) en Europass zijn duidelijk. Dat stelt de Europese Commissie in haar evaluaties van het EQF en Europass. Beide initiatieven stimuleren transparantie en een gemeenschappelijk kader voor kwalificaties. Echter worden vaardighedentekorten nog niet genoeg aangepakt door de twee instrumenten. Ook integreren relatief weinig nationale kwalificatiekaders ook non-formeel leren en blijft Europass nog onbekend bij vele doelgroepen.


Evaluaties: ‘Europese Kwalificatiekader en Europass stimuleren wederzijdse transparantie’

Gezamenlijke taal rondom vergelijking kwalificaties

Het EQF zorgt voor meer begrip, informatie en transparantie rondom kwalificatiekaders binnen en tussen lidstaten. Dat stelt de Commissie in haar evaluatie over de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van de Raadsaanbeveling European Qualifications Framework (EQF) uit 2017. Ten eerste is het kader goed geïntegreerd in EU-beleid en hebben 36 van de 38 EQF landen hun nationale kwalificatiekaders (NQF) gelinkt aan het EQF. Zo stimuleert het EQF nationale beleidshervormingen voor levenslang leren. Ook dient het EQF als een vastgesteld transparantiekader dat de erkenning van leeruitkomsten stimuleert, vooral in het formeel onderwijs. Daarnaast zorgt het kwalificatiekader voor betere erkenning van kwalificaties en vaardigheden uit derde landen. De Commissie stelt daarom dat de bestaande structuren van de Raadsaanbeveling over het EQF stand moeten blijven houden.

Non-formeel leren blijft achter

Toch liggen er nog voldoende kansen voor het EQF, vooral bij het dichten van vaardighedentekorten. Ten eerste kunnen de bestaande structuren en kwalificatiekaders een “skills first approach" vooropstellen. Bij een skills first approach beoordelen werkgevers de vaardigheden in plaats van de kwalificaties. Een ander verbeterpunt voor het EQF is het stimuleren van de beleidsintegratie van microcredentials en kwalificaties in de non- en informele leerniveaus. Ook is er nog te weinig bewustzijn over de toegevoegde waarde en de doelen van het EQF bij werknemers, werkgevers en studenten. De toegang tot informatie over de Raadsaanbeveling moet daarom verbeterd worden, door middel van digitalisering. Ook meer promotie van het EQF en zijn verhouding tot kwalificatiesystemen uit derde landen kan helpen bij het dichten van vaardighedentekorten.

Europass faciliteert mobiliteit op arbeidsmarkt

Ook Europass is een succesvolle tool voor het faciliteren van arbeidsmobiliteit en het creëren van gezamenlijke begrippen rondom kwalificaties en vaardigheden, mede dankzij zijn link met het EQF. Dat concludeert de Commissie uit de evaluatie van het instrument. Vergeleken met vorige jaren verdient de app een hogere kostenefficiëntie beoordeling, gezien de app meer kwaliteit levert vergeleken met de middelen die men inzet. Uit de evaluatie blijkt dat het platform het meest populair is bij jonge starters, die het vaakst gebruik maken van de CV tool van Europass. Een verbeterpunt is het creëren van bekendheid van alle tools van Europass bij alle lidstaten. Betere bekendheid gaat over de verbinding met nationale diensten en de informatievoorziening over leermogelijkheden en loopbaanbegeleiding. Ook heeft de Commissie de ambitie om met Europass beter te kunnen reageren op vaardighedentekorten. Daarvoor ziet de Commissie potentie voor het gebruik van AI en de European Digital Credentials for Learning.

 

Context

De evaluatie van het EQF en Europass is onderdeel van de implementatie van de Raadsaanbeveling over de herziening van het EQF uit 2017, die onderdeel was van de New Skills Agenda. Daarvoor opende in december 2022 de Commissie de publieke consultatie van het EQF. Uit een onafhankelijke studie uitgevoerd in het kader van de evaluatie bleek dat de implementatie van het EQF succesvol is. Nederland neemt sinds deze maand het EQF in haar nationale kwalificatiekader NLQF op, na aanname van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Voor de evaluatie van Europass opende de Commissie ook in december 2022 de publieke consultatie. Europass is een Europees platform met online hulpmiddelen voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld CV's, om te ondersteunen bij leven lang leren en loopbaanbeheer.