De Europese instellingen hebben de Europese verklaring voor digitale rechten en beginselen ondertekend. Eén van de beginselen die de verklaring benoemt is het belang van onderwijs en training in digitale vaardigheden.


Europese instellingen spreken steun uit voor digitale rechten en beginselen

De verklaring voor digitale rechten

De Commissie, het Parlement en de Raad hebben de Europese verklaring voor digitale rechten en beginselen ondertekend. Met de verklaring willen de instellingen benadrukken dat de Europese waarden en rechten zowel offline als online gelden en de mens centraal staat in de digitale transformatie. De beginselen benoemen onder andere dat kunstmatige intelligentie en algoritmen de keuzevrijheid online niet mogen hinderen. Ook moet de digitale transformatie duurzaam verlopen en moeten digitale producten dus ontworpen worden met het oog op morgen. Om ervoor te zorgen dat alle Europese burgers kunnen profiteren van de digitale transformatie willen de Europese instellingen ook dat inclusie en solidariteit online worden bevorderd door effectief digitaal onderwijs en trainingsmogelijkheden. De verklaring stelt dat goed digitaal onderwijs de digitale genderkloof kan verkleinen en digitale vaardigheden zoals mediageletterheid kan verbeteren. De verklaring bouwt voort op het primaire EU-recht maar heeft geen directe invloed op de inhoud van rechtsregels of de toepassing daarvan.

Context

De Europese verklaring voor digitale rechten is voortgekomen uit het Digitale Kompas. In dit Kompas zijn de doelstellingen voor de digitale transformatie in Europa tot 2030 vastgelegd. Volgens de Raad is er nog veel werk aan de winkel als het gaat om digitaal onderwijs. Zo moet er meer aandacht besteed worden aan de digitale kloof en het mentale welzijn van zowel studenten als staf. Ook de Europese Rekenkamer stelde dat met de huidige inzet het Europese doel om volwassenen uit te rusten met digitale vaardigheden ver uit zicht zal blijven. De nieuwe verklaring  bouwt voort op de in 2017 aangenomen Europese pijler van sociale rechten.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.