De Commissie heeft in samenwerking met onderzoeksinstituten, verenigingen en industriële actoren de European Solar PV Industry Alliance gelanceerd. Deze alliantie is bedoeld om de energiezekerheid van de EU te vergroten door het verhogen van het gebruik en de verdere ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. Ze zal zich onder andere buigen over baanbrekende innovaties op het gebied van zonne-energie.


Europese industriële alliantie voor zonne-energie treedt in werking

Europese energiezekerheid vergroten

De Commissie heeft de European Solar PV Industry Alliance gelanceerd. Deze alliantie zal de energiezekerheid binnen Europa vergroten middels meer en innovatiever gebruik van fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen. De alliantie zal zorgen voor investeringsmogelijkheden voor Europese zonne-energiesystemen. Zo heeft ze als doel om particuliere investeringen aan te trekken om innovatieve en concurrerende Europese PV-producten te ontwikkelen en te commercialiseren. Ook zal ze duurzaamheid en circulariteit in de hele waardeketen ondersteunen, toonaangevende innovaties identificeren (onder meer door EU-gefinancierd onderzoek) en tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden in de sector aanpakken.

Context

In oktober 2022 keurde de Commissie de oprichting van een nieuwe Europese alliantie voor de zonne-energie-industrie goed. Deze alliantie ondersteunt doelstellingen van de EU-strategie voor zonne-energie, en het REPowerEU-plan. De European Solar PV Industry Alliance zal worden geleid door een stuurgroep, bestaande uit de Commissie, SolarPowerEurope en de European Solar Manufacturing Council. De Commissie heeft, ingegeven door het belang van Europese strategische autonomie, de afgelopen jaren meer industriële allianties gelanceerd, waaronder de Battery Alliance en de European Clean Hydrogen Alliance. Eerder besteedde European Cooperation in Science and Technology (COST) al aandacht aan fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.