Meer dan 145 Europarlementariërs willen bekijken of Schotland en Wales deel kunnen nemen aan Erasmus+. In een brief verzoeken ze de Commissie om alle mogelijkheden te onderzoeken.


Europarlementariërs zoeken Erasmus-noodoplossing voor Wales en Schotland

Verzoek aan Commissie biedt geen garantie

Minstens 145 Europarlementariërs verzoeken de Europese Commissie om te onderzoeken of Schotland en Wales deel kunnen nemen aan het Erasmusprogramma. De Europarlementariërs constateren dat Schotland en Wales uitgesproken ambities hebben om te blijven samenwerken en vragen de Commissie of zij al contact heeft gehad met de regionale overheden. Daarnaast vragen de Europarlementariërs of de Commissie mogelijkheden ziet voor studenten uit Schotland en Wales om deel te nemen aan het Erasmus+ programma. Initiatiefnemer en Europarlementariër Terry Reintke benadrukt dat deelname van Schotland en Wales niet kan worden gegarandeerd. Het is niet bekend welke juridische weg deelname mogelijk zou maken, maar de ondertekenaars lijken te hopen op het feit dat onderwijs in het Verenigd Koninkrijk een bevoegdheid is van de decentrale overheden in Edinburgh en Cardiff. In korte tijd werd de brief ondertekend door meer dan een vijfde van alle Europarlementariërs, waaronder de Nederlandse Lara Wolters en Agnes Jongerius.

Context

Na maandenlange onderhandelingen wisten de EU en het VK op kerstavond 2020 een deal te bereiken. Tot spijt van velen binnen de Europese en Britse kennissector, besloot de Britse overheid om niet meer deel te nemen aan het Erasmus+ programma. Nu het VK niet langer als programmaland wordt aangemerkt, kunnen voorlopig geen nieuwe samenwerkingsverbanden met Britse instellingen worden opgestart. Overigens heeft Ierland al aangegeven dat zij de deelname van Noord-Ierland wil financieren.