The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) is gestart met de campagne ‘’Women in Research’’. Hiermee wil men stereotypes rondom vrouwen in het onderzoeksveld aankaarten en aantonen dat onderzoekers, ongeacht sekse, een belangrijke rol spelen in de bevordering van de gemeenschappelijk kennis. Eurodoc roept ieder op om mee te doen aan deze campagne.


Eurodoc start campagne om stereotypes rond vrouwelijke onderzoekers te doorbreken

Stereotypen doorbreken

The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) start een campagne om stereotypen rondom vrouwelijke onderzoekers te adresseren. Eurodoc wil aantonen dat vrouwelijke onderzoekers moeilijkheden ervaren tijdens hun carrière wegens hardnekkig verankerde stereotypen. Denk aan vrouwen die slechts met een microscoop worden afgebeeld terwijl het onderzoeksveld veel breder is. Door verhalen van vrouwen met verschillende achtergronden te delen, wil Eurodoc deze stereotypen doorbreken. De campagne zal dagelijks te volgen zijn via verschillende kanalen zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. De campagne roept iedereen op om mee te doen, ongeacht sekse. Vrouwelijke onderzoekers kunnen aanhaken door hun verhaal te delen op sociale media. Mensen die zich niet identificeren als vrouw kunnen de campagne ook steunen door het onder de aandacht te brengen.

Context

De campagne van Eurodoc loopt tot en met 8 maart 2023, de Internationale Vrouwendag. Onderzoek toonde aan dat de genderbalans in het hoger onderwijs in de afgelopen drie jaar nauwelijks veranderd is. Hiernaast wil de Europese Commissie dat er twee werkgroepen komen om gendergelijkheid en inclusie in O&I te promoten. De Commissie heeft in 2021, met de lancering van Horizon Europe, het Gender Equality Plan (GEP) ingevoerd als criterium. Tijdens een webinar van Neth-ER werd de genderdimensie in het Europees onderzoek, ontwikkeling en innovatie besproken.
 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.