De European University Association, Science Europe en CESAER spreken zich uit tegen de onvoorwaardelijke invoering van het ‘Do No Significant Harm’-principe. Dat stelt de Commissie namelijk voor in de herziening van het Financieel Reglement van de EU, dat de financiële regels vastlegt voor alle Europese programma's. De koepelorganisaties roepen daarom het Parlement op een amendement te steunen die de haalbaarheid, gepastheid en evenredigheid overwegen van het principe.


EUA, Science Europe en CESAER: “Beperk Do No Significant Harm-principe”

Geen steun uit het veld

De European University Association (EUA), Science Europe en CESAER vragen om een voorzichtige toepassing van het ‘Do No Significant Harm’-principe (DNSH) in Horizon Europe, blijkt uit een gezamenlijk statement. De koepelorganisaties staan achter de milieudoelstellingen van DNSH, maar spreken zich uit tegen de onvoorwaardelijke invoering van het principe. De Commissie heeft namelijk een onvoorwaardelijke invoering van het principe voorgesteld in de herziening van het Financieel Reglement van de EU. De koepelorganisaties roepen het Parlement op een amendement te steunen die haalbaarheid, gepastheid en evenredigheid moeten garanderen bij de introductie van het principe. Zij vrezen dat het principe anders wordt toegepast op alle vormen van onderzoek, zoals het fundamentele onderzoek in pijler één. Dit zou onderzoekers kunnen hinderen bij het uitvoeren van bepaalde fundamentele onderzoeken. Invoering van DNSH leidt daarnaast tot extra administratieve lasten en meer complexiteit van projectaanvragen- en uitvoering voor onderzoekers , aldus de koepels.

Herziening Financieel Reglement

De aanleiding voor het statement is de herziening van het Financieel Reglement. Deze wetgeving bepaalt de spelregels voor alle Europese uitgaven en is ook bekend als de EU Financial Regulation. De Commissie stelde in mei 2022 voor om DNSH op te nemen in het Financieel Reglement. Volgens het voorstel van de Commissie zou het DNSH automatisch van toepassing zijn op alle projecten van Horizon Europe. Het ‘Do No Significant Harm’-principe stelt dat onderzoeks- en innovatieactiviteiten geen activiteiten mogen ondersteunen of uitvoeren die significante schade toebrengen aan één van de doelstellingen uit de Green Deal. Het principe is momenteel alleen van toepassing op specifieke onderdelen van Horizon Europe, waaronder delen binnen de EIC en delen van pijler twee. Zowel het Parlement als de Raad buigen zich momenteel over het voorstel van de Commissie. Als zij beiden hun positie hebben bepaald kunnen de finale onderhandelingen tussen de Raad, Parlement en Commissie van start.

Context

De European University Association is een koepelorganisatie van Europese universiteiten en nationale vertegenwoordigers, waaronder UNL. Science Europe vertegenwoordigt de belangen van 43 Europese organisaties die excellent, baanbrekend onderzoek uitvoeren of financieren, waaronder NWO. CESAER is een Europese koepel van technische universiteiten, waaronder de TU Delft en de Universiteit Twente. CESAER stelde al eerder dat DNSH onderzoeksprojecten vertraagt.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.