In een statusrapport analyseren de EU en de VS de toegang voor onderzoekers tot de data van grote digitale platformen. Het rapport onderzoekt of, en in welke mate de grote digitale platformen aan de transparantie-eisen voldoen van de DSA. Online platformen hebben verschillende manieren om onderzoekers toegang te verschaffen tot hun publieke data.


EU & VS geven DSA-update: Zo is het gesteld met de onderzoekstoegang tot digitale platformen

Verbeterde onderzoekstoegang sinds invoering DSA 

Online platformen hebben verschillende manieren om onderzoekers toegang te verschaffen tot hun publieke data. Dat blijkt uit het statusrapport "Mechanisms for Researcher Access to Online Platform Data” van de Trade and Technology Council (TTC). Dit rapport verschijnt naar aanleiding van bepalingen in de Digital Services Act (DSA). Het rapport geeft een overzicht van mechanismen bij zogenaamde Very Large Online Platforms (VLOPs) en Very Large Online Search Engines (VLOSEs) die beschikbaar zijn voor het onderzoeken van de platformen. Het rapport toont de bestaande toegangsmodaliteiten en moedigt het gebruik van deze mechanismen aan. Zodoende kunnen onderzoekers de impact van online platformen op de samenleving bestuderen. 

Onderzoek naar transparantie: onderzoeksmogelijkheden afhankelijk van regio 

Een opvallend detail uit het rapport is de mate waarin de locatie van onderzoekers de toegang tot onderzoeksdata van onlineplatformen bepaalt. Zo hebben Europese onderzoekers een groot voordeel sinds de DSA in werking trad. Waar TikTok ook onderzoekers uit de VS toegang tot haar data geeft, maakt Google haar data alleen beschikbaar voor Europeanen. De meeste platformen geven aan dat de gebondenheid aan de Europese DSA in belangrijke mate toegang tot data voor onderzoekers bepaalt bij het beoordelen van aanvragen. Veel VLOPs en VLOSEs zijn huiverig om hun informatie en/of data te delen met de onderzoekers. Dit verschilt echter per platform. Terwijl LinkedIn genoegen neemt met een onderzoeksbeschrijving van 250 woorden, verlangt Google daarentegen een beschrijving tot 5000 woorden.  

Context 

Dit statusrapport verscheen ter voorbereiding op een bijeenkomst van de  EU-US Trade and Technology Council (TTC).  De TTC bestaat sinds 2021 en dient als forum voor de Verenigde Staten en de Europese Unie om handel, economie en technologie te coördineren. Sinds de lancering van de TTC is de Digital Services Act (DSA) van kracht, die aanbieders van onlinediensten verplicht om content op hun platformen te modereren. Samen met de Digital Markets Act (DMA) moet de DSA een veiligere digitale ruimte creëren waarin de rechten van gebruikers worden beschermd, desinformatie wordt bestreden en gelijke concurrentievoorwaarden bestaan. Het Europese kennisveld heeft meermaals haar zorgen geuit over de DSA, die volgens de sector te onduidelijk is afgebakend.  

 

Mede geschreven door Martin Pomper.