De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke ontwikkeling hebben in een ministeriële bijeenkomst op 30 november het nieuwe Leipzig Charter aangenomen. Met deze Leipzig Charter benadrukken zij onder andere dat kennisuitwisselingen moet bijdragen aan de implementatie van stadsontwikkelingsstrategieën. Ook uiten de ministers hun waardering voor de partnerschappen die zijn ontstaan via het uitvoeringsinstrument van het Leipzig Charter: The Urban Agenda for the EU.


EU-ministers leggen nadruk op kennis in nieuwe Leipzig Charter

Leipzig Charter biedt mogelijkheden voor kennis

EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke ontwikkeling hebben tijdens de ministeriële bijeenkomst van 30 november het nieuwe Leipzig Charter aangenomen. In deze charter zijn de belangrijkste uitgangspunten voor stedelijke ontwikkeling vastgelegd, daarin wordt er ook een nadruk gelegd op kennis. Zo zou het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen kunnen bijdragen aan de implementatie van stadsontwikkelingsstrategieën. Daarnaast benadrukken de ministers het belang van het versterken en continueren van kennisuitwisselingen op zowel verticaal, als horizontaal niveau. Onder andere de bestaande netwerken en samenwerkingsprogramma's kunnen hieraan bijdragen.

The Urban Agenda voor partnerschappen

Het belangrijke uitvoeringsinstrument van het Leipzig Charter: The Urban Agenda for the EU (UAEU) maakt het wederom mogelijk om initiatieven, zoals kennisuitwisseling, in de praktijk te brengen. Zo biedt de UAEU een platform, waar stakeholders op verschillende beleidsniveaus kennis onderling kunnen uitwisselen. De ministers uiten dan ook hun waardering over de partnerschappen die uit de UAEU zijn ontstaan. Deze partnerschappen leveren volgens de ministers een bijdrage aan het verbeteren van EU-beleid en regelgeving binnen stedelijke onderwerpen.  

Context

Het eerste Leipzig Charter betreft een politieke verklaring, in 2007 ondertekend door de Europese Ministers verantwoordelijk voor stadsontwikkeling. Het Leipzig Charter stimuleert het gebruik van stadsontwikkelingsbeleid en geeft de kernprincipes hiervan weer. Het uitvoeringsinstrument van het Leipzig Charter: de UAEU werd in 2016 met het Pact van Amsterdam gelanceerd, met de insteek dat de UAEU ervoor moet zorgen dat wetgeving, financiering en beleid aansluiten op de realiteit van stedelijke gebieden. In de Boekarest-verklaring riepen de Europese ministers lidstaten, Europese instellingen en lokale autoriteiten wederom op om de Urban Agenda te blijven steunen. Tijdens de ministeriële bijeenkomst van 30 november, werd dit belang onderstreept.