Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en het European Investment Fund (EIF) willen in de toekomst nauwer gaan samenwerken, zo verklaren zij in een onlangs getekende Memorandum of Understanding. Hiermee hoopt het EIT innovatoren betere toegang tot Europese financiering te bieden om zo innovaties te kunnen versnellen.


EIT ondertekent Memorandum of Understanding met European Investment Fund

Ondersteunen innovatie

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en het European Investment Fund (EIF) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarmee zij inzetten op nauwere samenwerking en meer informatie-uitwisseling  over financierings- en innovatiemogelijkheden.  Met het MoU hoopt de EIT innovatoren, start-ups en mkb betere toegang tot financiering, waaronder equity, te kunnen bieden om zo innovatie-ecosystemen te versterken en de groene en digitale transities te kunnen versnellen.

Context

Het MoU sluit aan op de Strategische Innovatie Agenda van het EIT, waarin een centrale ambitie is dat kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC's) via de integratie van de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven) meer impact zullen genereren. Bepaalde KIC’s werken al langer samen met het EIF. Het EIT hoopt dan ook met het MoU de reeds bestaande samenwerkingen uit te breiden en te versterken.