Voor het eerst doet het Europees Semester geen aanbevelingen voor kennisbeleid. Dit jaar is het Europees Semester namelijk aangepast op de nationale plannen voor de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF). In de landspecifieke aanbevelingen staat wel dat Nederland prioriteit moet geven aan groene en digitale investeringen.


Dit jaar eerste Europees Semester zonder beleidsaanbevelingen voor kennis

Alleen fiscaal beleid onder de loep

Het voorjaarspakket van het Europees Semester bevat dit jaar geen beleidsaanbevelingen, maar gaat alleen in op het fiscale beleid van lidstaten. De reden hiervoor is dat het Europees Semester dit jaar wordt verbonden aan de nationale plannen voor de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF), die langzaam binnendruppelen. Dat blijkt uit een persbericht en de landspecifieke aanbeveling voor Nederland van de Commissie. Het feit dat er geen beleidsaanbevelingen gedaan worden voor investeringen in het Nederlandse kennisveld betekent niet dat de Commissie hier niet achter staat; zo staat in voorgaande edities van aanbevelingen voor het Europees Semester, van 2020 tot aan 2013, keer op keer dat Nederland meer moet investeren in onderzoek en innovatie om economische groei te bevorderen.

Faciliteit voor Herstel en Veerkracht

De aanbevelingen uit het Semester zijn belangrijk voor de nationale herstelplannen, mede op verzoek van Nederland. 23 van de 27 lidstaten hebben tot nu toe een herstelplan ingediend. De Commissie heeft twee maanden de tijd om de plannen te evalueren, waarna de Raad nog eens een maand heeft om de plannen goed te keuren. In verband met de recente verkiezingen heeft het demissionair kabinet Rutte III ervoor gekozen het herstelplan over te laten aan een volgend kabinet. Naar verwachting dient Nederland pas tijdens de volgende ronde, met als deadline 30 april 2022, een herstel- en veerkrachtplan in. Dit betekent dat Nederland een jaar minder heeft om het geld van het herstelfonds uit te geven, maar vermindert het totaalbedrag waar Nederland recht op heeft niet. Nederland maakt aanspraak op 6 miljard euro aan subsidies die voor het einde van 2026 gespendeerd moeten zijn in de vorm van voltooide investeringen en bijgaande hervormingen. Het Nederlands herstelplan zal naast de landspecifieke aanbevelingen ook strategische beleidsdomeinen, 'flagships, in acht moeten nemen, waaronder technologie voor de duale transitie en onderwijshervormingen.

Context

Het Europees Semester, een jaarlijkse evaluatiecyclus van begrotings- en economisch beleid, is dit jaar anders ingericht vanwege de inbedding van de nationale herstelplannen van de lidstaten. De Commissie heeft dit jaar alleen op basis van het nationale stabiliteitsprogramma specifieke landsaanbevelingen uitgebracht. Officieel konden de lidstaten tot eind april hun nationaal herstelprogramma en stabiliteitsprogramma presenteren, maar nog steeds hebben niet alle lidstaten plannen ingediend. Het stabiliteitsprogramma van 2021 omvat geen subsidies in het kader van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht.