Iedere sector van de economie moet fundamenteel op de schop om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Onderzoek & innovatie moeten daarbij helpen. Welke activiteiten daarvoor precies nodig zijn, brengt een nieuw rapport van de Europese Commissie in kaart. Dan gaat het bijvoorbeeld om koolstofvrije mobiliteit, circulariteit en voeding. 


Deze onderzoeksactiviteiten zijn nodig voor een klimaatneutraal Europa in 2050

17 onderzoeksgebieden in kaart

Een klimaatneutraal Europa in 2050 ligt nog niet binnen handbereik. Iedere sector van de economie moet hieraan bijdragen—en onderzoek & innovatie (O&I) spelen daarin een belangrijke rol. Met een uitvoerige studie brengt de Europese Commissie in kaart welke activiteiten nodig zijn voor een koolstofvrije economie. Gegroepeerd binnen zeventien ‘solution landscapes’ kijkt de Commissie bijvoorbeeld naar windenergie, waterstof, koolstofvrije mobiliteit, en circulaire economie. Vervolgens identificeert de Commissie drie scenario's (‘nexus’) om de benodigde technologische en maatschappelijke systeemverandering samen te brengen. Deze drie thematische onderzoeksagenda’s betreffen: 1) mobiliteit, gebouwde omgeving en energie, 2) circulariteit en industrie, en 3) agrovoeding.

Meer impact door mensgerichte aanpak

Een grote uitdaging op het gebied van klimaatonderzoek is het betrekken van de burger bij sociale innovatie. Volgens de Commissie moet het aanpakken van klimaatverandering altijd de behoeften van de mens in acht nemen. Door een missiegedreven aanpak te combineren met aandacht voor deze behoeften, kunnen onderzoeksprogramma’s hun maatschappelijke impact vergroten. Tegelijkertijd moet de Europese O&I-agenda ook de maatschappelijke obstakels identificeren voor het op de markt brengen van nieuwe innovaties.

Context

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, maakte klimaat de afgelopen vijf jaar tot topprioriteit van haar Commissie als Green Deal. Volgens de klimaatwet moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Hierin spelen onderzoek en innovatie een belangrijke rol. Uit eerder onderzoek bleek al dat investeringen in innovatie rondom klimaat een uitdaging zijn voor de EU. Bovendien is het ontwikkelen van klimaatneutrale technologieën een prioriteit uit de Green Deal.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.