Interreg Europe ontvangt graag de mening van belanghebbenden op het programma voor 2021-2027. Reageren kan tot en met 16 april.


Deel uw mening over het aankomende Interreg Europe-programma

Reageer op het Interreg Europe-programma

Interreg vraagt uw mening over het Interreg Europe-programma voor 2021-2027. Het programma voor pan-Europese interregionale samenwerking is zo goed als af, en belanghebbenden worden nu gevraagd hun mening te delen over de conceptversie van het programma met de strategie voor de komende zeven jaar. Interreg Europe is één van de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het Interreg-instrument. Het is tot en met 16 april mogelijk om te reageren.

Context

Interreg staat voor Europese Territoriale Samenwerking en wordt binnen het Europees Cohesiebeleid gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Interreg-instrument bevat vier componenten (A t/m D). Interreg Europe valt onder component C voor interregionale samenwerking. Nederland neemt onder andere deel aan Interreg Vlaanderen-Nederland wat binnen component A valt voor samenwerking in EU-grensregio’s, en aan Interreg Noordzeeregio wat binnen component B valt voor transnationale regio’s. Voor het programma van Interreg Noord-West Europa staat ook een consultatie open tot en met 28 maart.