De Europese Commissie vraagt om uw mening over Europese samenwerking binnen het nieuwe financieringskader van Interreg, dat in 2028 van start zal gaan. De Commissie verwelkomt feedback van een breed publiek, met interesse in Europese samenwerking. U hoeft geen ervaring te hebben met Interreg. De consultatie staat open tot en met 31 mei.  


De Europese Commissie vraagt uw mening over Interreg Noordzee

Doe mee met de consultatie! 

De Europese Commissie vraagt om uw input voor het volgende Interreg-financieringskader dat vanaf 2028 van start gaat. Uw mening, ongeacht uw ervaring met Interreg, is cruciaal voor het vormgeven van toekomstige Europese samenwerkingskader en –initiatieven. De Commissie wil het huidige financieringskader toetsen en input verzamelen voor de vormgeving van het volgende Interreg-programma én specifiek het Interreg Noordzeeprogramma. Ook organiseert de Commissie later dit jaar interviews en focusgroepen om de perspectieven van belanghebbenden te verkennen rondom het Interreg Noordzeeprogramma. Deze korte enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in die visie van belanghebbenden voor de toekomstige focus van samenwerking in dit deel van Europa. De consultatie staat open tot en met 31 mei, 17:00.

Context 

Interreg is een financieringsinstrument van het EU-cohesiebeleid dat samenwerking over grenzen bevordert. Met het oog op het volgende financieringsprogramma dat in 2028 van start gaat, vraagt de Europese Commissie alle Interreg-programma's om input te verzamelen van belanghebbenden uit heel Europa. Het Noordzeeprogramma van Interreg ondersteunt samenwerking tussen verschillende landen en sectoren in de Noordzeeregio door middel van financiering voor bijvoorbeeld maritieme of groene mobiliteitsprojecten.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.