De Raad onderstreept het belang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in nieuwe Raadsconclusies en zal actie ondernemen om de doelen beter te integreren in alle beleidsterreinen.  De Commissie en lidstaten worden opgeroepen om de implementatie te bespoedigen, bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes.


De EU committeert zich opnieuw aan de SDG’s

SDG’s blijven hoog op de agenda

De Europese Raad bekrachtigt de Europese toewijding aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) in nieuw aangenomen Raadsconclusies. Volgens de Raad heeft de coronapandemie de voortgang richting de 17 duurzaamheidsdoelen vertraagd en daarom is het nodig de SDG’s nog beter te integreren in het volledige spectrum van beleidsacties. Daarnaast roept de Raad de Commissie en lidstaten op tot concrete acties om de implementatie van de SDG’s te bespoedigen. Deze acties worden geacht ook bij te dragen aan de Green Deal-doelen. Verder heeft het betrekken van zowel de lidstaten als maatschappelijke organisaties bij de SDG’s prioriteit. De Raad ziet graag dat zij samen met de Commissie op reguliere basis de implementatie van de SDG’s op EU-niveau monitoren en strategische oriëntaties aandragen.

Context

De 17 doelen van de Verenigde Naties met als streefdatum 2030 zijn gericht op een geïntegreerde aanpak voor duurzame ontwikkeling, bestaande uit sociale, economische en politieke dimensies. De EU ziet zichzelf als een leider in het uitdragen van de doelen.