De Digital Services Act (DSA) is nu van toepassing op alle online platforms waartoe gebruikers in de EU toegang hebben. De kennissector heeft al eerder haar zorgen geuit over de praktische toepassing van de DSA, vooral met betrekking tot het delen en opslaan van gegevens en resultaten. Volgens de sector heeft de DSA een negatief effect op Open Science principes.


De DSA geldt vanaf nu voor alle online platforms, kennissector heeft zorgen

Nieuwe verantwoordelijkheden voor online platforms

Alle online platforms met gebruikers in de EU moeten de maatregelen van de Digital Services Act (DSA) vanaf nu implementeren. Naast onlineplatforms is de DSA mogelijk ook van toepassing op onderzoeks- en onderwijsinstellingen omdat er geen uitzondering voor non-profit bestaat. De kennissector uitte al eerder haar zorgen over deze mogelijke negatieve gevolgen van de DSA. Een coalitie van Europese universiteiten en universiteitsbibliotheken benadrukte dat het risico bestaat dat cruciale software zoals repositories offline moeten, als de DSA onderwijs- en onderzoeksinstellingen niet uitzondert van de verplichtingen. De brede kennissector roept op om alle niet-commerciële databanken, digitale archieven en bibliotheken daarom uit te sluiten van de DSA. Recent sloten acht onderzoekskoepels zich bij de oproep aan om beter rekening te houden met de behoeften en expertise van de kennissector.

Context

De DSA moet samen met de Digital Market Act (DMA) een veiligere digitale ruimte creëren waarin de rechten van gebruikers worden beschermd, desinformatie wordt bestreden en gelijke concurrentievoorwaarden bestaan. De DSA geldt voor online platforms, met uitzondering van kleine en micro-ondernemingen met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro. Ook hostingdiensten zoals clouddiensten of domeinnaamsystemen, evenals online tussenpersonen zoals internetproviders vallen onder de invloed van de DSA. De Digital Services Coördinator (DSC) monitort de toepassing van de DSA op nationaal niveau als onafhankelijke toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Consument & Markt. Zij is de verantwoordelijkheid van de DSC’s om ervoor te zorgen dat de platformen zich aan de regels houden.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.