De Commissie opent een aanmeldingsprocedure voor een informele expertgroep met betrekking tot onderwijs, digitalisering en digitale onderwijsinhoud. Deze groep werkt mee aan de Europese richtsnoeren voor digitale onderwijsinhoud. Voelt u als expert zich geroepen? Reageer dan tot en met uiterlijk 30 april.


De Commissie zoekt experts op het gebied van digitalisering en onderwijs

Meld u aan! 

Bent u een expert op het gebied digitaal onderwijs? Meld u dan aan voor de Europese expertgroep die aan de slag gaat met de ontwikkeling van richtsnoeren voor toegankelijk en hoogwaardig digitaal onderwijsinhoud. De Commissie zoekt hiervoor onderwijzers, onderzoekers, contentmakers en medewerkers van publieke diensten rondom onderwijsontwikkeling. Potentiële leden moeten staatsburger zijn van een EU-lidstaat, of van een land van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Reageren kan tot 30 april 12:30.  

Context 

Als onderdeel van het Digitaal Onderwijs Actieplan (DEAP)  ontwikkelt de Commissie momenteel het European Digital Education Content Framework. Naar aanleiding van een studie, vroeg de Raad in november 2023 aan om richtsnoeren te creëren voor betere digitale onderwijsinhoud. Deze kaders moeten lidstaten helpen bij het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van digitaal onderwijsmateriaal. De informele expertgroep over digitaal onderwijs wordt onderdeel van dit raamwerk, en draagt bij aan de te ontwikkelen richtsnoeren. Via deze oproepen voor expertgroepen kunt u als EU-burger invloed krijgen in het werk van de Commissie. 

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.