De Commissie wil graag uw input horen over genderinclusief ‘Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM)-onderwijs en loopbanen. Om het flinke tekort aan vrouwen binnen de STEAM-domeinen aan te pakken wil de Commissie een manifest opstellen voor de inclusie van vrouwen. Om dit manifest vorm te geven is de Commissie benieuw naar uw input.


De Commissie vraagt uw mening over gender-inclusief STE(A)M onderwijs en loopbanen

Van STEM tot STEAM

De Commissie vraagt uw mening over hoe zij het manifest voor genderinclusief ‘Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics’ (STEAM)-onderwijs en loopbanen moet vormgeven. In de enquête vraagt ze onder andere wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het manifest moeten worden aangestipt en hoe jouw organisatie de inclusie van kunst, sociale wetenschappen en menselijke wetenschappen binnen STEM kan ondersteunen. Doordat binnen deze velden transversale competenties, creativiteit en innovatief denkvermogen worden ontwikkeld, zou dit mogelijk meer vrouwen in STEM-disciplines kunnen aantrekken, aldus de Commissie.

Context

Vrouwen zijn in de meerderheid als het gaat om afgestudeerden in het tertiair onderwijs binnen de EU. Maar binnen STEM-wetenschappen zijn ze juist in de minderheid: twee op de vijf onderzoekers binnen deze domeinen is vrouw. Onder hoogleraren op het gebied van STEM-wetenschappen is slechts 17,9% vrouw, blijkt uit het She figures rapport dat de Commissie in 2021 publiceerde. Het vergroten van deelname van vrouwen aan STEM-opleidingen en loopbanen is een van de prioriteiten binnen de Europese strategie voor het hoger onderwijs. Het manifest is een van de acties uit een bredere roadmap van activiteiten om ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM te adresseren.

 

Mede geschreven door Bram Veerman.