Laaggekwalificeerde beroepen ondervinden de meeste negatieve effecten van de coronapandemie. Daarnaast heeft de pandemie ook megatrends als automatisering en job polarisatie versneld, stelt Cedefop. Ook heeft Cedefop de gevolgen van de European Green Deal voor de arbeidsmarkt onderzocht. De afvalverwerkingssector komt het beste uit de verf met de hoogste stijging in werkgelegenheid tegen 2030.


Coronapandemie en automatisering raken lager gekwalificeerde beroepen het hardste

Lager gekwalificeerde beroepen harder geraakt

Lager gekwalificeerde beroepen worden disproportioneel harder geraakt door de coronacrisis, ook op langere termijn, stelt Cedefop in haar net verschenen rapport ‘Digital, greener and more resilient. Insights from Cedefop’s European skills forecast’. Dat is opvallend, want in 2020 voorspelde Cedefop dat juist gemiddeld gekwalificeerde beroepen het hardste worden geraakt door de coronacrisis. Dezelfde conclusie kan worden getrokken als we kijken naar het effect van automatisering. De coronacrisis heeft de trend naar een digitale economie versterkt. Een veelvuldige toepassing van kustmatige intelligentie zal vooral laaggeschoolde en laagbetaalde beroepen raken, terwijl in vorige technologische vooruitgangsgolven juist gemiddeld geschoolde banen verdwenen, aldus Cedefop.

Polarisatie neemt toe

Toch neemt dit alles niet weg dat de coronacrisis job polarisatie versterkt en niet vermindert: de middenklasse zal verdwijnen doordat met name het hoogste en het laagste segment qua banen zal groeien. Hooggeschoolde beroepen zijn nog altijd het ‘veiligst’ voor de digitaliseringsslag, maar niet immuun. Volgens Cedefop moet nieuw beleid zich richten op het verhogen van de capaciteit van hooggeschoolde professionals om op de arbeidsmarkt te blijven.

Effect Green Deal op Europese arbeidsmarkt

Banen in vervuilende industrieën zullen verdwijnen door de transitie naar een groene economie, maar een extreme daling van werkgelegenheid in de onderzochte sectoren is niet te verwachten, aldus Cedefop. Bijvoorbeeld in de auto-, textielindustrie of in de in de bouw zal eerder een verschuiving van werkgelegenheid naar schonere productie binnen de eigen sector plaatsvinden. Werknemers die worden vervangen door automatisering zouden juist moeten worden omgeschoold naar sectoren die een belangrijke rol gaan spelen in de vergroening van de economie – en waar een grote stijging van werkgelegenheid is te verwachten – zoals in de afvalverwerkingssector.

Context

In deze korte publicatie presenteert Cedefop, het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding haar belangrijkste bevindingen over de invloed van Covid-19, automatisering en de European Green Deal op het Europese vaardighedenlandschap. Cedefop’s Skills Forecasts geven een reflectie over trends op de arbeidsmarkt tot 2030 en ondersteunen hiermee de Commissie, lidstaten en sociale partners in de ontwikkeling en implementatie van het beroepsonderwijs in Europa.