De Commissie is op zoek naar geïnteresseerden die een vak over de EU en het Cohesiebeleid kunnen creëren voor opleidingen Journalistiek in het hoger onderwijs. Het gaat om het ontwikkelen van lesmateriaal en een curriculum, en het opzetten van een netwerk met opleidingen Journalistiek uit andere lidstaten. De aanmelddeadline loopt tot 21 april.


Commissie zoekt opleiding Journalistiek voor nieuw vak Cohesiefonds

Journalistiek studenten leren over de EU

Heeft uw hoger onderwijsinstelling een opleiding Journalistiek op bachelor of master niveau? De Commissie zoekt begunstigden die een curriculum en lesmateriaal voor een vak over de EU en het Cohesiebeleid kunnen ontwikkelen voor opleidingen Journalistiek. Daarnaast beoogt het initiatief een netwerk van journalistieke opleidingen in het hoger onderwijs te creëeren. Het doel van dit initiatief is om meer bewustzijn te creëren onder studenten Journalistiek over hoe het regionale beleid van de EU en de EU in het algemeen werkt. De Commissie betaalt 95% van de kosten van het project. Hoger onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden tot 21 april. De Commissie zal maar één consortium met maximaal 1 miljoen euro financieren. In juni zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Context

De EU ondersteunt regionaal beleid onder meer door het beschikbaar stellen van verscheidene Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF), waar het Cohesiefonds er één van is. In augustus vorig jaar deed de Commissie ook al een oproep aan het kennisveld om nieuw lesmateriaal over de EU voor journalistiek opleidingen te creëren. Recentelijk vroeg de Commissie uw mening over het functioneren van de structuurfondsen voor de periode 2014-2020. Ook maakte een rapport van de Commissie bekend dat de structuurfondsen het kennisveld ten goede komen.