De Commissie wil weten wat de grootste belemmeringen zijn voor de ontwikkeling en uitrol van innovatieve zonne-energie. Zowel onderzoeksinstellingen alsmede producenten en belangenorganisaties wordt daarom gevraagd input te leveren, ten behoeve van de te ontwikkelen richtsnoeren voor het innovatief uitrollen van zonne-energie. Feedback is welkom tot en met 2 april.


Commissie zoekt expertise over innovatieve zonne-energie

Innovatieve zonne-energie experts gezocht

Weet u wat de belangrijkste belemmeringen zijn van de ontwikkeling en uitrol van innovatieve zonne-energievormen? Dan is de Commissie op zoek naar uw mening in een nieuwe consultatie. Ook is de Commissie benieuwd naar aanbevelingen over hoe die belemmeringen te mitigeren zijn. De vormen van zonne-energie waar deze consultatie zich op richt zijn: agrisolar-projecten; drijvende zonnepanelen; vervoersinfrastructuur van zonne-energiesystemen; en geïntegreerde zonnepanelen in auto’s en gebouwen. Onderzoeks- en innovatieorganisaties, producenten en belangenorganisaties worden in het bijzonder uitgenodigd om op de consultatie te reageren. De feedback wordt onder meer verwerkt in de te publiceren richtsnoeren voor ‘de bevordering van innovatieve vormen van de uitrol van zonne-energie’. Reageren kan via deze link tot en met 2 april 2024.

Context

Dit initiatief is onderdeel de EU-strategie voor zonne-energie en het REPowerEU-plan. Dit plan heeft onder meer als doel dat 42,5% van alle Europese energie duurzaam is in 2030. Hierin speelt zonne-energie een sleutelrol. Ook onderzoek en innovatie spelen hierin een rol. Zo introduceerde de Commissie de European Solar PV Industry Alliance voor het vergroten van Europese energiezekerheid.