De Commissie is op zoek naar input van belanghebbenden uit sectoren waar chips een belangrijke rol spelen. Met die inbreng wil de Commissie inzicht verkrijgen in hoe het chiptekort de Europese industrie belemmert. Geïnteresseerden kunnen via de European Chips Survey tot 20 maart 2022 online bijdragen.


Commissie wil weten hoe het chiptekort uw werk beïnvloedt

Last van chiptekort? Help met oplossen!

De Commissie is op zoek naar de input van stakeholders uit industriële ecosystemen en de chipswaardeketen. Daarom wordt de European Chips Survey gelanceerd. Zo wil de Commissie inzichtelijk maken welke facetten van de Europese industrie door het tekort worden gehinderd. Daarnaast kunnen de resultaten overheden helpen om in te schatten welke concrete acties en investeringen er op regionaal, nationaal en Europees niveau nodig zijn. De online enquête is tot 20 maart 2022 hier in te vullen.

Context

De Commissie wil dat de EU een marktaandeel van 20% krijgt in de wereldwijde chipindustrie. Hiervoor is de Chips Act in het leven geroepen. Deze Europese Chips Act, die Von der Leyen aankondigde in haar State of the Union, is onderdeel van een bredere ambitie om de EU strategisch autonomer te maken op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en technologie. Europa kent meerdere bedrijven die zich bezighouden met chips, zoals het Nederlandse ASML en NXP. Tevens is strategische autonomie een grote prioriteit is van het Frans voorzitterschap.