Klimaatverandering in Europa gaat gepaard met landdegradatie en verwoestijning. Om in 2030 landdegradatie-neutraal te zijn, vraagt de Commissie om uw innovatieve ideeën. Tot en met 28 april kunt u deze inbrengen.


Commissie vraagt uw input om bodemdegradatie aan te pakken

Bescherming van de bodem

Bescherming van de bodem is één van de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie. De Commissie wil Europa in 2030 “landdegradatie-neutraal” maken, waarvoor ze de bodem en haar rijkdommen wil beschermen. Om dat mogelijk te maken heeft de Commissie uw innovatieve ideeën nodig. Een consultatie stelt 12 vragen verdeeld over drie thema’s:

  1. het belang van bodem en land;
  2. de oorzaken van bodem- en landaantasting; en
  3. hoe bodem- en landaantasting doeltreffend kunnen worden aangepakt.

Reageren kan tot en met 28 april 2021.

Context

De Commissie wil de Europese biodiversiteit beschermen als onderdeel van de Green Deal. Het beschermen van de bodem is een van de doelen in de strategie. In 2020 lanceerde de Commissie al een kenniscentrum voor biodiversiteit en het EU Soil Observatory, dat de Europese bodemgezondheid in de gaten moet houden. Bodemgezondheid staat ook centraal in een van de vijf missies in Horizon Europe.