De Commissie wil digitaal onderwijs in de lidstaten stimuleren. Op hun beurt kunnen overheden onderwijsinstellingen ondersteunen in het aanbrengen van digitale vaardigheden. In 2024 maakt een Digital Skills Certificate erkenning in heel Europa mogelijk. De lidstaten moeten de voorstellen van de Commissie nog overnemen.


Commissie vraagt lidstaten werk te maken van digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs voor iedereen

Te weinig mensen hebben toegang tot digitale onderwijsmethoden. Bovendien beschikken grote delen van de bevolking over beperkte digitale vaardigheden, terwijl de digitale vaardighedenkloof groeit. Om dat te veranderen, wil de Commissie de lidstaten en onderwijsinstellingen ondersteunen in het aanbieden van digitaal onderwijs. In twee Raadsaanbevelingen nodigt de Commissie lidstaten uit om werk te maken van digitaal onderwijs voor iedereen.

Hele overheid moet meedoen

De eerste Raadsaanbeveling gaat in op de ‘key enabling factors for successful digital education and training’. In het algemeen schiet de overheidsaanpak op het gebied van digitaal onderwijs en training tekort, stelt de Commissie. Ook hebben lidstaten moeite met mensen op te leiden met digitale vaardigheden. Het grootste probleem is fragmentatie binnen overheden, bleek uit gesprekken met lidstaten. De Commissie stelt daarom een overheidsbrede benadering voor waarbij verschillende partijen worden betrokken, zoals infrastructuur, onderwijs en financiën. Daartoe dienen overheden een nationale strategie op te stellen.

High-level Group voor onderwijscurricula

Ook wil de Commissie een High-Level Group on Digital Education and Skills opzetten. Deze groep zal zich focussen op de beoordeling en certificering van digitale vaardigheden, curriculumontwikkeling en kwaliteitseisen van digitale vaardigheden. De groep zou bijvoorbeeld advies kunnen geven aan de lidstaten. Voor deze groep daadwerkelijk wordt samengesteld, moeten de lidstaten eerst instemmen met het Commissievoorstel.

Verschillen identificeren en aankaarten

De tweede Raadsaanbeveling legt de focus op ‘improving the provision of digital skills in education and training’. Er bestaan grote verschillen in niveau van digitale vaardigheden tussen bevolkingsgroepen, observeert de Commissie. Ook blijken de nationale onderwijsstelsels niet altijd in staat om deze verschillen aan te kaarten. De Commissie roept de lidstaten daarom op om vroeg te beginnen met het aanbieden van digitale vaardigheden op alle onderwijsniveaus. Ook moeten overheden instellingen ondersteunen bij het werven, opleiden en behouden van gespecialiseerde docenten. Verder krijgen lidstaten het advies om de onderlinge samenwerking te versterken en goed informaticaonderwijs aan te bieden.

European Digital Skills Certificate in 2024

Via het European Digital Skills Certificate is erkenning van digitale vaardigheden in 2024 een fluitje van een cent. Met dit certificaat kunnen burgers bijvoorbeeld hun digitale vaardigheden aantonen in sollicitaties. De Commissie begint dit jaar met een pilot over de minimale kwaliteitseisen, waaraan ook Finland, Oostenrijk, Spanje en Roemenië deelnemen.

Cybersecurity Skills Academy

Tegelijk met de Raadsaanbeveling kondigt de Commissie een Cybersecurity Skills Academy aan. Deze academie is gericht op het opleiden van cybersecurityexperts. Dit komt omdat de Commissie ook de Cyber Solidarity Act heeft aankondigt. Het is niet de bedoeling dat de academie zelf opleidingen aanbiedt: het gaat om een online platform die bestaande opleidingen en initiatieven samenbrengt. Onderwijsinstellingen kunnen zich dus aansluiten. Met de academie wil de Commissie ook een algemeen minimum voor cybersecurity bepalen: wanneer mag een cybersecurityexpert zich expert noemen?

Context

De Raadsaanbevelingen komen voort uit het Digital Education Action Plan, waarmee de Commissie digitalisering in onderwijs wil versterken. Na het voorstel van de Commissie is het nu aan de lidstaten in de Raad om zich uit te spreken over de Raadsaanbevelingen, die grotendeels aan hen gericht zijn. In een Neth-ER evenement over digitalisering kwam onlangs ook de behoefte aan geschoolde onderwijzers naar voren, die vaak een kloof ervaren tussen de beleidsambities en de dagelijks praktijk.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.