Iedereen moet het recht hebben tot onderwijs & training om basis- en geavanceerde digitale vaardigheden op te doen. Dit staat in de door de Commissie gepubliceerde ontwerpverklaring over digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU. De Verklaring moet beleidsmakers en bedrijven gidsen in de ontwikkeling van technologie. Daarnaast wil de Commissie met de Verklaring ook de toon zetten voor de digitale transformatie in de rest van de wereld.  


Commissie: ‘Toegang tot digitaal onderwijs is een recht voor iedereen’

Digitaal onderwijs is een recht  

Onderwijs & training in digitale vaardigheden is een recht voor iedereen, stelt de Commissie in haar ontwerpverklaring over digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU. De Commissie zegt in een persbericht dat de Verklaring richting moet geven aan de digitale transformatie in de EU en daarbuiten. Het moet een leidraad vormen voor beleidsmakers en bedrijven bij het ontwikkelen en benutten van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de rechten en vrijheden van burgers verdedigen. De Commissie gaat het kader ook inzetten om digitale transformatie op een Europese manier in de wereld te promoten.

Lidstaten moeten onderwijsinstellingen ondersteunen 

Onderwijs & training in digitale basis- en geavanceerde vaardigheden is één van de rechten uit de conceptverklaring. Om dit recht te garanderen voor iedereen wil de Commissie dat de lidstaten en het Parlement zich committeren aan het ondersteunen van onderwijsinstellingen in het bieden van digitale connectiviteit, infrastructuur en middelen. Ook wil zij dat iedereen de kans krijgt om zich via bij- en omscholing aan te passen aan de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt op de werkvloer. Ook op het gebied van onderzoek is er een beginsel opgenomen: iedereen moet de kans krijgen op eerlijke wijze te concurreren en innoveren in een digitale omgeving.

Een veilige & inclusieve digitale omgeving 

De conceptverklaring gaat naast onderwijsgerelateerde aspecten in op het bevorderen van solidariteit en inclusie, online-keuzevrijheid, deelname in de digitale openbare ruimte en meer veiligheid en inspraak van burgers. Ook wil de Commissie dat de digitale toekomst duurzaam is.

Context

De Conceptverklaring over digitale beginselen en rechten is geïnspireerd op de in 2017 overeengekomen Europese Pijler voor Sociale Rechten. De Commissie nodigt het Parlement en de Raad uit om de conceptverklaring te bespreken en te ondertekenen. Dat zou uiterlijk deze zomer moeten gebeuren. Vorig jaar presenteerde de Commissie haar visie op het aankomende ‘digitale’ decennium waarvan deze Verklaring onderdeel is. Om ervoor te zorgen dat de beginselen en rechten uit de Verklaring daadwerkelijk worden gerespecteerd publiceerde de Commissie onlangs al haar beleidsprogramma tot 2030. Het DESI-rapport van 2021 concludeerde dat er véél meer trainingen in digitale vaardigheden moeten worden aangeboden om de digitale doelstellingen van de EU te kunnen behalen. Europese burgers vragen dan ook om een EU-visie.