De Commissie wil een Europees forum oprichten voor onderzoek naar duurzame financiering. Het forum moet academici en experts uit de financiële wereld samenbrengen en maakt deel uit van een nieuwe strategie voor duurzame financiering.


Commissie plant onderzoeksforum groene financiering

Wat is groene financiering

Een onderzoeksforum moet de Commissie helpen om de financiële sector te verduurzamen. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Sustainable Finance Strategy’. Onder de naam ‘Sustainable Finance Research Forum’ wil de Commissie experts uit de academische en financiële wereld samenbrengen om de uitwisseling van kennis te stimuleren. Doel is om de lessen van onderzoekers toe te passen in de praktijk. Het is nog niet bekend wanneer het forum van start gaat noch hoe men zich kan aanmelden.

Context

Het forum maakt deel uit van de Europese strategie voor duurzame financiering. Deze strategie wil de lat voor de Europese financiële sector hoger leggen met behulp van onder meer groene keurmerken voor instrumenten als obligaties en aandelen en gerichte steun aan het mkb. Ook de Europese taxonomie van duurzame technologieën hoort hierbij. Uit deze taxonomie komt het do no significant harm’-principe voort, dat ook op Horizon Europe van toepassing is.