Bedrijven in de bouw-, textiel- en energie-intensieve industrie moeten dringend vergroenen, en daarin spelen onderzoekers een belangrijke rol. In een nieuw technologieplan legt de Commissie uit hoe. Daarbij ligt de focus op circulariteit en nieuwe technologie.


Commissie: ‘onderzoek moet bouw- en textielsector dringend helpen vergroenen’

Circulariteit in bouw en textiel

Circulaire technologie kan energie-intensieve bedrijven in de bouw en textiel helpen vergroenen. Om die technologieën te ontwikkelen, legt de Commissie nu een plan op tafel. Volgens de Commissie hebben deze sectoren gedeelde behoeftes op het vlak van duurzaamheid en digitalisering, zoals rond recycling, end-of­-life technologie en inzameling. Centraal staat de levenscyclus van producten. Of het nu om flatgebouwen of T-shirts gaat, belangrijk is dat de herkomst van alle materialen traceerbaar is en vanaf het begin rekening wordt gehouden met hergebruik in de toekomst.

Context

Het plan is de tweede technology roadmap die voorkomt uit de Europese Onderzoeksruimte. Met de roadmap wil de Commissie richting geven aan onderzoeksactiviteiten in Europa, of die nu gefinancierd worden door Horizon Europe, individuele lidstaten of bedrijven. Overheden, bedrijven en andere belangenorganisaties schreven dan ook mee aan het plan. In april 2022 verscheen de eerste roadmap gericht op koolstofarme technologie.