14 februari 2024

Commissie: ‘Onderzoek en innovatie zijn sleutels voor het behalen van klimaatdoelen’

Dominique  Selier

Dominique Selier

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is het noodzakelijk dat Europa meer investeert in onderzoek en innovatie met betrekking tot net-zero technologieën. Bovendien moet er meer aandacht komen voor het naar de markt brengen van innovaties en opschalen van die technologieën. Dit beveelt de Europese Commissie aan in haar impact assessment voor het halen van Europa’s klimaatdoelen.


Commissie: ‘Onderzoek en innovatie zijn sleutels voor het behalen van klimaatdoelen’

Innovatie als motor voor klimaatdoelen

Onderzoek en innovatie zijn onontbeerlijk in het maatregelenpakket van de Commissie om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat is één van de uitkomsten van de impact assessment over de klimaatdoelen van 2050. In het rapport stelt de Commissie onder andere dat er een omvattende investeringsagenda moet komen om meer investeringen aan te trekken voor net-zero technologieën en circulariteit. Daarbij is het naar de markt brengen van deze net-zero technologieën een belangrijke uitdaging en cruciaal voor het behalen van Europa’s klimaatdoelen. Het impact assessment stelt acht bouwstenen voor om de klimaatdoelen te halen, waarbij onderzoek en innovatie tot de tweede bouwsteen horen.

Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe vaardigheden

Ook beveelt de Commissie aan om de training- en omscholingsagenda's zowel Europees als nationaal te coördineren met een gezamenlijke Europese training- en omscholingsagenda. De Commissie wijst erop dat er door de net-zero technologieën nieuwe banen ontstaan waarvoor het leren van nieuwe vaardigheden nodig is. Maar ook omscholing is een belangrijk thema, bijvoorbeeld voor werknemers in uitstoot intensieve sectoren.

Context

Naar aanleiding van deze impact assessment zal de Europese Commissie na de Europese Parlementsverkiezingen van juni 2024 met een wetsvoorstel komen. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de klimaatdoelen voor 2050 worden behaald. Uit eerder onderzoek bleek al dat investeringen in innovatie en vooral het commercialiseren ervan een belangrijke uitdaging is voor de EU. Daarnaast is het ontwikkelen van klimaatneutrale technologieën ook een prioriteit vanuit de Green Deal. De initiatieven rondom bij- en omscholing vormen belangrijke thema’s die aansluiten op het Europese jaar van de Vaardigheden.

 

Mede geschreven door Bertus Woudwijk.