De Commissie lanceert drie vaardighedenpartnerschappen voor de zorg-, hernieuwbare energie- en ruimtesector. Het Pact for Skills in de zorgsector legt de focus op digitale vaardigheden en persoonsgerichte zorg. In het Pact for Skills in de hernieuwbare- energiesector gaat het om het bijbrengen van vaardigheden die nodig zijn voor de productie en het beheer van technologieën voor hernieuwbare energie. Het Pact for Skills voor de ruimte heeft tot doel werknemers de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor de ontwikkeling van toekomstige innovaties en bij te dragen aan de doelstellingen van de ruimtevaartstrategie van de EU.


Commissie lanceert Pact for Skills voor de zorg-, energie- en ruimtevaartsector

Zorgen voor een aantrekkelijke zorgsector  

De Commissie roept een Pact for Skills in het leven voor de zorg-, hernieuwbare energie- en ruimtevaartsector. Het Pact for Skills voor de zorgsector ambieert werken in de sector aantrekkelijker te maken, onder andere door doorgroeimogelijkheden te verbeteren. De focus ligt op vaardighedenontwikkeling gericht op persoonsgerichte zorg en het verbeteren van de digitale geletterdheid. Het Pact ondersteunt de uitwisseling van goede praktijken tussen publieke autoriteiten, onderwijs- en trainingsinstellingen en de zorgsector zelf. Deze maatregelen moeten de zorgkwaliteit verbeteren en bijdragen aan het behouden en aantrekken van personeel. Tegen 2050 zijn er 1,6 miljoen extra werknemers in de zorgsector nodig, aldus de Commissie.
 

Voldoende arbeidskrachten in de hernieuwbare energiesector

Voor de hernieuwbare energiesector gaat er ook een Pact for Skills van start. Binnen dit domein wil de Commissie er tevens voor zorgen dat carrièrepaden verbeteren en aantrekkelijker worden, om voldoende arbeidskrachten te genereren. Het Pact richt zich op het verbeteren van technische vaardigheden, die vereist zijn voor een succesvolle energietransitie. Ook dit Pact dient de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen tussen betrokken nationale autoriteiten, onderwijsinstellingen (met name het mbo) en de sector te vergemakkelijken.

Ook ruimte voor een space Pact

Ook is met steun van de Commissie een Pact voor vaardigheden in de ruimtevaartsector opgezet. Het Pact bevordert de onderlinge samenwerking in de ruimtevaartindustrie met opleidingscentra, de academische wereld en andere partners. Daarnaast wil de Commissie met het Pact jonge vakmensen aantrekken en nieuwe en bestaande regionale initiatieven ontwikkelen en zo een bijdrage leveren tot andere opleidingsprogramma’s zoals Copernicus, aldus de Commissie.

Context

De Commissie heeft als doelstelling om in 2030 ten minste zestig procent van alle volwassenen jaarlijks aan een opleiding te laten deelnemen en de Pacts for Skills moeten hierbij helpen. Sinds de lancering van sectorale Pacts for Skills, inmiddels zestien in totaal, hebben meer dan duizend organisaties toegezegd meer dan zes miljoen mensen in Europa bij- en om te scholen. De lancering van de drie Pacten sluit goed aan op het huidige Europese Jaar van Vaardigheden. Het Pact for Skills voor de zorgsector vloeit voort uit de Europese zorgstrategie. Het Pact voor de hernieuwbare energiesector draagt bij aan de doelen uit de Net-Zero Industry Act, het bredere Green Deal Industrial Plan en ook het RePowerEU plan. Het partnerschap voor de ruimtevaartsector ondersteunt de doelstellingen uit de ruimtevaartstrategie van de EU voor veiligheid en defensie.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.