De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital Education Action Plan en het voorstel voor een Raadaanbeveling over de toekomst van het beroepsonderwijs. Verder staan er ook verschillende Green Deal-initiatieven en landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester op de agenda.

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital Education Action Plan en het voorstel voor een Raadaanbeveling over de toekomst van het beroepsonderwijs. Het gaat om een voorlopige agenda; de datum van publicatie zou dus nog kunnen wijzigen. Verder staan er ook verschillende Green Deal-initiatieven en landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester op de agenda

Bijgewerkte agenda

De Europese Commissie heeft haar voorlopige agenda voor het College voor de komende maanden bijgewerkt. Initiatieven die door de gevolgen van de coronacrisis werden uitgesteld, zullen de komende maanden alsnog worden gepubliceerd. Zo zal Frans Timmermans op 20 mei al de Farm to Fork-strategie, biodiversiteitsstrategie en een voorstel voor het Just Transition Mechanism presenteren. Op 8 juli komt er een aantal kennisrelevante initiatieven uit. Voor deze datum staan de communicatie over de ERA gepland, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital Education Action Plan en het voorstel voor een Raadsaanbeveling over de toekomst van het beroepsonderwijs. Het betreft een voorlopige agenda, dus er kunnen nog wijziging worden aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht van relevante initiatieven die de komende maanden worden gelanceerd:

  • 20 mei: Farm to Fork-strategie, biodiversiteitsstrategie, Just Transition Mechanism en landspecifieke aanbevelingen Europees Semester.
  • 3 juni: Rapport over gebruik General Data Protection Regulation (GDPR) en tweede consultatie Europees minimumloon-initiatief. 
  • 24 juni: Versterkte Youth Guarantee en strategie voor slimme sectoren integratie.
  • 8 juli: Mededeling ERA, update Skills AgendaDigital Education Action Plan en voorstel voor een Raadsaanbeveling over de toekomst van het beroepsonderwijs
  • 29 juli: Farmaceutische strategie voor Europa

Context

Na een vliegende start van de Europese Commissie waarbij in de eerste 100 dagen aan de lopende band nieuwe mededelingen werden gepresenteerd, kwam de verdere presentatie en uitwerking van nieuwe voorstellen noodgedwongen tot een halt door de coronacrisis. De geplande kennisrelevante mededelingen werden uitgesteld zodat de Commissie zich volledig kon focussen op het coronacrisismanagement. De Commissie lijkt met het updaten van haar collegeagenda de draad weer op te willen pakken. Wel lijkt het voor de hand liggend dat nieuwe initiatieven worden aangepast aan de nieuwe realiteit.