Het Europees Comité van de Regio’s lanceert een nieuwe virtuele kaart. De kaart geeft een selectie van onderwijs en cultuur-activiteiten weer, op zowel regionaal als lokaal niveau, die bijdragen aan het promoten van de Europese waarden. Hiermede tracht het Comité de jongere generaties te inspireren.


Comité van de Regio's zet lokaal onderwijs dat Europese waarden promoot op de kaart

Nieuw online platform  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) introduceert een nieuwe online kaart. Op deze kaart staan verschillende regionale en lokale activiteiten omtrent cultuur en onderwijs weergeven die de Europese waarden promoten. Dit is een concrete eerste stap richting een netwerk van de beste praktijken op dit gebied. Met meer dan honderd voorbeelden van lokale vertegenwoordigers en partners wil het CvdR dat de virtuele kaart als inspiratiebron dient voor verdere waardevolle ideeën en projecten. Tegelijkertijd biedt het online platform diverse mogelijkheden om ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten.

Nederland van de kaart

Opvallend genoeg zijn op de nieuwe kaart geen Nederlandse projecten of programma’s te vinden. Polen heeft daarentegen de meeste projecten onder het mom van het promoten van Europese waarden via onderwijs en cultuur.

Context

Het CvdR vertegenwoordigt regionale en lokale autoriteiten in Europa en zorgt ervoor dat zij een centrale rol spelen in het Europese besluitvormingsproces. Tezamen met de Commissie heeft het CvdR een platform opgezet die allerlei regionale partners en projecten in kaart brengt. Naast de nieuwe gepubliceerde kaart staan er ook kaarten op het platform over de bestrijding van COVID-19 en de groene transitie, waar overigens wel Nederlandse projecten te vinden zijn.

Mede geschreven door Roderik van Meurs