De invoering van een uniform Europees octrooi zou investeringen in onderzoek en innovatie bevorderen en moet daarom spoedig worden doorgevoerd. Dit stelt BusinessEurope in een statement. Het octrooi zou daarnaast ook de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken.


BusinessEurope: versnel invoering uniform Europees octrooi

BusinessEurope: Komst Europees octrooi stimuleert O&I

Een uniform Europees octrooi is essentieel om Europa’s concurrentiepositie te waarborgen en investeringen in onderzoek en innovatie te stimuleren. Dit octrooi moet daarom zo snel mogelijk ingevoerd worden, aldus BusinessEurope. De Europese werkgeversorganisatie ziet de recente ratificaties van het akkoord voor een uniform octrooi als belangrijk momentum om het proces van de laatste ratificaties en voorbereidingen invoering verder te versnellen. Met het Europees octrooi zou een Europese one-stop shop ontstaan voor de verstrekking van octrooien en kwalitatievere en efficiëntere bescherming hiervan. Dit systeem zou ten goede komen aan Europese bedrijven, door het ontstaan van meer juridische zekerheid, kosteneffectiviteit en de versterking van hun globale concurrentiepositie.

Context

Het plan voor een unitair octrooi is in 2013 al opgezet, maar de invoering liep vertraging op doordat meerdere landen het akkoord nog niet ratificeerden. De reactie van BusinessEurope komt in navolging van de recente ratificatie van het Protocol on the Provisional Application of UPC Agreement (PAP-protocol) door Duitsland en Slovenië, waarmee twaalf staten het protocol hebben ondertekend. Als het PAP-protocol door dertien staten wordt geratificeerd, kan het uniform octrooi en bijbehorende Unified Patent Court worden opgericht. De verwachting is dat de laatste benodigde landen – waarschijnlijk Oostenrijk, Malta of Portugal – het akkoord deze herfst ratificeren. De Commissie vroeg onlangs al om uw input over de gedragscode voor intellectueel eigendom, die onder andere de implementatie van een uniform Europees octrooi moet faciliteren.