De Britse overheid zal succesvolle Britse Horizon Europe aanvragen financieel blijven ondersteunen. De ondersteuning, die in december 2021 werd aangekondigd, blijft nodig omdat associatie met het Kaderprogramma nog altijd niet is gelukt. Associatie blijft wel het uiteindelijke doel van het Verenigd Koninkrijk.


Britse overheid verlengt financiering in associatiegat Horizon Europe

Brugfinanciering gaat langer door

De Britse overheid heeft de brugfinanciering voor succesvolle Horizon Europe projecten verlengd, zo meldt zij in een persbericht. De financiering is bedoeld voor aanvragers die in de eerste calls van Horizon Europe groen licht hebben gekregen voor projecten, maar nog geen contract hebben kunnen ondertekenen wegens het uitblijven van associatie, zoals bijvoorbeeld bij de recent bekend gemaakte ERC Consolidator grants. De brugfinanciering, die al van kracht is sinds december 2021, blijft voorlopig in ieder geval actief tot eind 2022. United Kingdom Research and Innovation (UKRI) zal tot die tijd de kosten van deze projecten op zich nemen om doorgang te garanderen. Het doel van de verlenging is om internationale samenwerking niet volledig tot stilstand te laten komen. Overigens behandelt de Commissie het Verenigd Koninkrijk (VK) nog altijd als land dat binnenkort geassocieerd zal worden, waardoor Britten op bijna alle Horizon-onderdelen voorstellen kunnen blijven indienen. De Britse overheid roept onderzoekers dan ook op dat te blijven doen en spreekt de hoop uit dat associatie spoedig mogelijk wordt.

Context

In de Brexitdeal van december 2020 spraken het VK en de EU af dat het VK zich op korte termijn zou associëren met Horizon Europe. Ondanks verwoede pogingen en urgente oproepen van de Europese kennissector is dit er nog altijd niet van gekomen. Onder andere de politieke impasse rondom afspraken over Noord-Ierland in de Brexitdeal zijn voor de EU een reden om het VK nog niet te associëren. De Britse overheid zegt dat verdere nationale plannen klaarliggen als associatie helemaal uitblijft. Ook in Zwitserland, waar associatie met Horizon Europe ook nog niet gestart is, zijn transitiemaatregelen van kracht om individuele onderzoekers niet de dupe te laten worden van politieke strubbelingen.