Universiteitenkoepel YERUN benadrukt in haar position paper een aantal voordelen van het Forum van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Maar ze is ook kritisch. Zo stellen ze dat er een gebrek aan structuur is, onduidelijkheid is omtrent de toewijding en implementatie, eind 2024 een onrealistisch doel is en een aantal prioriteiten momenteel ontbreken in de ERA.


YERUN formuleert aandachtspunten voor de toekomst van ERA Forum en ERA Acties

Meer structuur en duidelijkheid  

Universiteitenkoepel YERUN benadrukt dat het Europese Onderzoeksruimte (ERA) Forum heeft gezorgd voor positieve ontwikkelingen zoals de democratisering van het besluitvormingsproces, de bevordering van de samenwerking tussen stakeholders en een grotere verantwoording van de lidstaten tegenover hun achterban. Desondanks heeft YERUN in een position paper meerdere aandachtspunten geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van het ERA Forum en de volgende ERA-beleidsagenda. Om te beginnen stelt YERUN dat er in de huidige lijst met ERA acties geen structuur zit. YERUN stelt voor om bij de volgende ERA-beleidsagenda de acties te herstructureren aan de hand van een aantal ERA pijlers die langdurige toewijding verdienen, zoals onderzoeksinfrastructuren. Verder is de universiteitenkoepel van mening dat het toewijdings- en het uitvoeringsproces beter gestroomlijnd kan worden. Het huidige ‘drempelsysteem’ dat wordt gebruikt om te beslissen welke ERA acties van start gaan, heeft voor verwarring gezorgd.  

Termijn en prioriteiten 

Verder benoemt YERUN dat er niet te krampachtig moet worden vastgehouden aan de deadline van 2024, het is niet realistisch dat alle huidige acties dan klaar zullen zijn. De voortzetting van de bestaande acties moet worden beoordeeld in relatie tot realistische tijdschema’s, volgens YERUN. Daar voegt YERUN aan toe dat, voordat er nieuwe acties worden vastgesteld, het van belang is dat de ontwikkeling van de huidige acties wordt geëvalueerd. Het is daarbij misschien doeltreffender om minder acties, met een meer gerichte en realistische aanpak te formuleren. Tot slot ontbreken er ook een aantal prioriteiten in de huidige ERA acties volgens YERUN, waaronder synergiën met het onderwijs en de Europese agenda voor vaardigheden. In de toekomst zou het goed zijn om manieren te onderzoeken die onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar brengen.

Context

Het Young European Research University Network (YERUN) is een samenwerkingsverband van jonge Europese universiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De Universiteit Maastricht is ook aangesloten bij YERUN. Om de doelstellingen van de Europese Onderzoeksruimte te realiseren zijn er achttien vrijwillige ERA acties opgesteld, die lidstaten kunnen ondernemen voor de periode 2022-2024. Nederland onderschrijft zestien van de achttien ERA acties.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.