Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft de winnende consortia bekend gemaakt van de call voor nieuwe Knowledge and Innovation Communities (KICs) voor Urban Mobility en Manufacturing. De TU Eindhoven en TU Delft maken onderdeel uit van deze consortia.


Winnende consortia KICs Urban Mobility en Manufacturing bekendgemaakt

Twee nieuwe KICs

De winnende consortia van de Knowledge and Innovation Communities (KICs) voor Urban Mobility en Manufacturing van het European Institute of Innovation & Technology (EIT) zijn bekend gemaakt. De winnaar van de EIT Urban Mobility call is MOBiLus, een consortium van 48 partners uit 15 landen, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven, en bijvoorbeeld BMW en de stad Kopenhagen. Zij zullen werken aan een groener, inclusiever, veiliger en slimmer mobiliteitssysteem in stedelijke gebieden. Bovendien is Helmond de Co-location Centre voor de partners uit Nederland, België, Frankrijk en het VK.

Het winnende consortium voor de call van EIT Manufacturing is Made by Europe, bestaande uit 50 partners uit 17 landen, waaronder de Technische Universiteit Delft. Ook doen bijvoorbeeld Volvo en Siemens mee aan deze KIC. Zij zullen aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de Europese productie-industrie werken door in te zetten op de kennisintensiviteit, duurzaamheid en lage uitstoot van de industriële productie. Om te zorgen voor een snelle start van het partnerschap geeft het EIT de winnende consortia van beide calls een startsubsidie van 4 miljoen euro.

Context

De EIT KICs zijn Europese partnerschappen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De call voor deze KICs is in januari 2018 geopend. Bij een eerdere Call in 2016 voor de Manufacturing KIC voldeed het enige ingediende voorstel niet aan de excellentiecriteria.