Het Duitse ministerie van onderwijs & onderzoek heeft de strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor groene waterstof gepubliceerd. Zij schreef de agenda samen met experts uit 25 andere lidstaten. De agenda is één van de twintig te implementeren beleidsacties van de Europese Onderzoeksruimte. De agenda beschrijft onderzoeksprioriteiten voor drie thematische gebieden: productie, transport & infrastructuur en marktstimulering.


Wat zijn de toekomstige onderzoeksplannen voor groene waterstof?

Een onderzoeksagenda voor groene waterstof  

Wat is er aan onderzoek & innovatie nodig om groene waterstof de komende decennia van de grond te krijgen? Dat staat beschreven in de Strategic Research and Innovation Agenda voor groene waterstof, opgesteld door het Duitse ministerie van onderwijs & onderzoek. De agenda komt voort uit één van de beleidsacties van de Europese Onderzoeksruimte. Het Duitse ministerie, in samenwerking met waterstofexperts uit 25 EU-lidstaten, waaronder Nederland, identificeren in de agenda onderzoeksprioriteiten voor drie thematische gebieden: productie, transport & infrastructuur en marktstimulering. Ook zijn er dwarsdoorsnijdende prioriteiten vastgesteld, zoals het ontwikkelen van onderwijsprogramma's voor waterstoftechnologieën, ook pan-Europees.

Europese actie vereist

Om het volledige potentieel voor onderzoek & innovatie naar waterstof te benutten moeten een aantal acties geïmplementeerd worden volgens de auteurs van de agenda. Zo moet er een innovatie-ecosysteem opgebouwd worden voor groene waterstof, waarvoor aanpassingen in de onderzoeksfinanciering in de richting van publiek-private partnerschappen en cross-sectorale projecten vereist zijn. Daarnaast dient er een Europees digitaal platform ontwikkeld te worden om de transparantie en interconnectiviteit op verschillende niveaus te ondersteunen. Ook Europese en internationale partnerschappen, alsook coördinatie van onderzoeksactiviteiten en infrastructuuropbouw, moeten de transitie naar waterstof versnellen.

Context

De meeste beleidsacties van de Europese Onderzoeksruimte vloeien voort uit de ERA-Mededeling van de Commissie. De actie over groene waterstof werd onder het Duits voorzitterschap in 2020 echter geïnitieerd door de lidstaten zelf. Uiteindelijk sloten 25 lidstaten zich bij de actie aan om een gezamenlijke agenda te formuleren. Nu de agenda er na een breed consultatieproces met experts uit de aangesloten lidstaten ligt is het voor de implementatie. Onderzoek naar groene waterstof zal verder worden gecoördineerd via de bestuursmechanismes van de ERA. Een eerste stap daarin is een concreet implementatieplan. De nieuwe Duitse regering stelde in haar regeerakkoord al dat zij een Europese groene waterstofunie wil inleiden. Duitsland is ook één van de 23 landen die meedoet aan een Important Project of Common European Interest (IPCEI) op het gebied van waterstof.