Een groep vooraanstaande wetenschappers roept in een brief op om meer geld voor het ERC in de komende Europese begroting. Middels een petitie hopen de academici op grote steun voor de oproep.


Vooraanstaande wetenschappers roepen op tot meer budget voor ERC

Meer geld voor baanbrekend onderzoek

Negentien vooraanstaande Europese academici hebben een open brief gepubliceerd waarin zij de voorzitters van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Commissie vragen om meer geld vrij te maken voor de European Research Council (ERC). De wetenschappers vrezen dat er in de huidige onderhandelingen over het MFK gesneden zal worden in Horizon Europe, hetgeen ook gevolgen zou hebben voor de financiering van het ERC. In de oproep verzoeken de academici om het ERC-budget, dat bedoeld is voor het vormgegeven en financieren van baanbrekend Europees onderzoek, te behouden. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Ben Feringa is een van de topwetenschappers achter de oproep, alsook voormalig ERC-vicepresident Sierd Cloetingh.

Petitie voor een sterk ERC-budget

Naast verhoging van het EU-budget voor het ERC, vraagt de brief om brede steun via het tekenen van een petitie. De petitie is al door meer dan tweeduizend mensen ondertekend, waaronder door de Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim en Pearl Dykstra, lid van de Group of Chief Scientific Advisors van de Commissie.

Context

De ERC vormt een belangrijk Europees financieringsorgaan voor onderzoek en innovatie binnen Europese onderzoeksprogramma’s. De ERC is gebaseerd op een ‘bottom-up’ strategie waarin onderzoekers hun eigen ideeën voor onderzoek kunnen indienen die vervolgens door de ERC worden beoordeeld op hun wetenschappelijke excellentie. Nederlandse onderzoekers en instellingen doen het doorgaans buitengewoon goed in de ERC.