De Europese Commissie wil €50 miljard aan publiek en private investeringen losmaken voor de digitalisering van de Europese industrie. Dat is het doel van het actieplan dat vandaag gepresenteerd werd. Het plan is onderdeel van de Digital Single Market Strategy en zal gedeeltelijk gefinancierd worden middels Horizon 2020 calls.

Volgende stap in digitale eenwording Europa

De Europese Commissie wil €50 miljard aan publiek en private investeringen losmaken voor de digitalisering van de Europese industrie. Dat is het doel van het actieplan  dat vandaag gepresenteerd werd. Het plan is onderdeel van de Digital Single Market Strategy en zal gedeeltelijk gefinancierd worden middels Horizon 2020 calls.

Stevige investeringen nodig
Met een nieuw actieplan wil de Europese Commissie de potentie van de digitalisering van de industrie en onderzoek ontsluiten. Het wil daarvoor meer dan €50 miljard aan investeringen mobiliseren. Dit zou bijvoorbeeld moeten gebeuren door €500 miljoen via Horizon 2020 calls te investeren in European Innovation Hubs. Deze centres of excellence moeten met hun expertise het MKB in de regio ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale innovaties en de digitalisering van hun bedrijven. Daarnaast zou het delen van onderzoeksdata in Europa makkelijker gemaakt worden door de digitale infrastructuur hiervoor te ontwikkelen, bijvoorbeeld via de European Open Science Cloud. Verder zet de Commissie in op Europese standaarden voor vijf specifieke innovatieve ontwikkelingen: 5G, cloud computing, het Internet der Dingen, data-technologieën en cybersecurity. Deze maatregelen zijn bedoeld om private investeringen in de digitalisering van de industrie te stimuleren.

Coördineren en ondersteunen nationale initiatieven
Met dit actieplan wil de Commissie de impact van nationale en regionale initiatieven maximaliseren door ze op Europees niveau samen te brengen en ze te ondersteunen op punten waar Europa van toegevoegde waarde kan zijn. Het samenbrengen van initiatieven wil de Commissie realiseren door een Europees dialoog over de ontwikkelingen gaande te houden. Zo zal er twee keer per jaar een roundtable plaats gaan vinden met vertegenwoordigers van de lidstaten, de industrie en sociale partners. Ook komt er een jaarlijks Europees forum dat is gewijd aan de digitalisering. De toegevoegde waarde van Europa komt vooral uit mobiliseren van investeringen, volgens de Commissie. Daarom wil de Commissie zoveel mogelijk gebruik maken van Europese publiek-private samenwerkingen. Ook zou er gebruik gemaakt moeten worden van de mogelijkheden die Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en de Europese Structuur- en Investerings Fondsen (ESIF) bieden, volgens de Commissie.

Digital Single Market
Het actieplan moet ervoor zorgen dat de Europese industrie een sterkere concurrentiepositie krijgt in de wereldmarkt. Door een Europese aanpak voor de digitalisering van de industrie te ontwikkelen, hoopt de Commissie een stap dichterbij de realisatie van de Digital Single Market te komen. De eenwording van de Europese digitale markt moet Europese bedrijven de mogelijkheid geven zich sneller te ontwikkelen tot leiders op de wereldmarkt. Het actieplan bestaat uit vier mededelingen van de Commissie gericht op de digitalisering van de Europese industrie, op het European Cloud Initiative, op het Europese e-Government actieplan, en op de prioriteiten voor Europese standardisatie in de Digital Single Market. Het actieplan werd gepresenteerd door drie Commissarissen van de Europese Commissie: Andrus Ansip, vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Digital Single Market; Gunther Oettinger, Eurocommissaris van de digitale economie en samenleving; Carlos Moedas, Eurocommissaris van onderzoek, wetenschap en innovatie. De aanwezigheid van Moedas bij de presentatie onderstreept dat het actieplan sterk samenhangt met het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Commissie, en met de budgetten die daarmee gemoeid zijn.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: Commission sets out path to digitise European industry
Factsheet Europese Commissie: Digital Single Market – Digitising European Industry Questions & Answers
Mededeling Europese Commissie: Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market
Mededeling Europese Commissie: European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe
Mededeling Europese Commissie: EU eGovernment Action Plan 2016-2020 - Accelerating the digital transformation of government
Mededeling Europese Commissie: ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market
Artikel Neth-ER: In 16 stappen naar een digitale interne markt