De implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC) voor 2019-2020 kent de volgende vijf prioriteiten: landschap onderzoeksinfrastructuren, FAIR data principes, architectuur, regels voor deelname en duurzaamheid. Dit staat in het strategische implementatie plan van de EOSC, dat gepresenteerd is door de EOSC Executive Board.


Vijf prioriteiten voor de implementatie van de EOSC

Vijf prioriteiten

De Executive Board heeft het EOSC strategisch implementatie plan opgesteld, waarin vijf prioriteiten staan opgesteld voor de implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC). Het strategisch plan beschrijft de activiteiten die gericht zijn op de implementatie van de EOSC voor het data-infrastructuren platform. Het betreft de volgende prioriteiten:

  1. Landschap: Het in kaart brengen van bestaande onderzoeksinfrastructuren die deel kunnen uitmaken van de EOSC.
  2. FAIR: De data en EOSC-diensten moeten findable, accessible, interoperable en reusable (FAIR) zijn, om interdisciplinariteit te bevorderen.
  3. Architectuur: Het opzetten van een technisch raamwerk van het platform, zoals protocollen en standaardconcepten.
  4. Regels voor deelname: Het formuleren van duidelijke regels voor deelname aan de EOSC, die de verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle EOSC gebruikers dekken.
  5. Duurzaamheid: Aanbevelingen maken voor de implementatie van een operationeel, schaalbaar en duurzaam EOSC voor na 2020, dat geleidelijk meer doelgroepen zal bereiken, zoals de publieke sector en de industrie.

Context

Het strategisch implementatie plan EOSC is opgesteld door de EOSC Executive Board. De Commissie heeft in 2018 de Executive Board opgericht met als taak om advies uit te brengen over de implementatie en toekomst van het platform. Het strategisch plan beschrijft welke activiteiten bijdragen aan het implementeren van de EOSC voor de periode 2019-2020. Het plan bouwt voort op de Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud, die op 14 maart 2018 door de Commissie is gepubliceerd en de voorgestelde implementatie-actielijnen van het platform weergeeft.

 

De EOSC is een initiatief van de Commissie en kan worden gezien als een virtueel platform, waar verkregen data van onderzoeksprojecten openlijk worden gedeeld met andere onderzoekers. Het heeft als doel om de EU wereldleider te maken in onderzoeksdatamanagement en ervoor te zorgen dat Europese onderzoekers de voordelen van data-gedreven onderzoeken maximaal kunnen benutten.