In de context van slimme specialisatiestrategieën zijn er volop mogelijkheden voor sterkere synergieën tussen het EIT en de structuurfondsen. Zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre. Versterkte synergieën op zowel financieel als beleidsmatig vlak moeten leiden tot een inclusiever en competitiever Europa, een efficiëntere besteding van het budget en een krachtiger antwoord op maatschappelijke uitdagingen.

Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen

Het belang van samenwerking

Met deels gelijkaardige stakeholders en doelstellingen zijn er volop mogelijkheden voor betere samenwerking tussen enerzijds het EIT en haar KIC’s en anderzijds de beheerders van nationale en regionale structuurfondsen in de context van slimme specialisatiestrategieën (RIS3), zo stelt het Joint Research Centre (JRC) in haar rapport ‘European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 Context’. Betere samenwerking op financieel en beleidsmatig vlak zorgt volgens de studie voor een efficiëntere uitgave van budgetten, een betere balans tussen de verschillende Europese regio’s, waardoor ook Europa als geheel competitiever kan optreden, en een krachtiger antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Het rapport ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor sterkere thematische interregionale  partnerschappen in nieuwe Europese initiatieven zoals de Europese Green Deal.

Concrete aanbevelingen

Het rapport geeft een aantal concrete aanbevelingen voor meer synergieën. Zo pleit het voor sterkere betrokkenheid van de bedrijven uit de EIT community en de toegevoegde waarde van EIT onderwijsactiviteiten. RIS3 kan dan weer zorgen voor een sterkere bottom-up benadering en meer interactie met de publieke sector. Ook raadt het thematische verbindingen tussen de RIS3-prioriteiten en EIT-KIC thema’s aan en wijst het op de voordelen die de toegang tot elkaars netwerken biedt; waardoor samenwerking mogelijks uitgroeit tot sterke interregionale partnerschappen. Tot slot pleit de studie ook voor administratieve vereenvoudiging en meer financiële synergiëen, ook met het oog op de financiële duurzaamheid van de diverse EIT-KICs.

Context

Onder het Fins voorzitterschap bereikten de lidstaten tijdens de Raad Concurrentievermogen van november 2019 een akkoord over de synergieën van Horizon Europe - of hoe diverse onderdelen uit dit programma verbonden moeten worden met andere EU-programma’s en fondsen. Daarnaast werd ook de nieuwe verordening van het EIT goedgekeurd. Deze akkoorden vormen de basis voor nog te volgen onderhandelingen met het Europees Parlement. De JRC hoopt met het rapport een praktische bijdrage te kunnen leveren aan meer synergieën tussen excellentie gedreven innovatie (EIT) en innovatie in de cohesie-context (RIS3).