Tot 31 augustus kunt u uw mening geven over de strategische agenda van de European Open Science Cloud. Dit EU initiatief richt zich op het openlijk delen van onderzoeksresultaten in Europa.


Uw mening over de EOSC

Consultatie EOSC

U kunt uw mening delen over de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) van de European Open Science Cloud (EOSC). Het secretariaat van de EOSC stelt een consultatie open tot 31 augustus. De SRIA zet de algemene richtlijnen voor de ontwikkeling van de werkprogramma’s van EOSC in Horizon Europe. In de consultatie kunt u onder andere uw input delen voor de prioriteiten en actiegebieden van de EOSC. Daarbij kan gedacht worden aan de waardering voor het toepassen van Open Science door onderzoekers, standaarden voor het FAIR (findable, accessible, interoperable en reusable) gebruik van data, en het verbinden van Europese infrastructuren om het delen van onderzoeksresultaten te bevorderen. U kunt ook uw ideeën delen over synergieën tussen de EOSC en andere Europese initiatieven en programma’s.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en kan worden gezien als een virtueel platform, waar verkregen data van onderzoeksprojecten openlijk worden gedeeld met andere onderzoekers. Het heeft als doel om de EU wereldleider te maken in onderzoeksdatamanagement en ervoor te zorgen dat Europese onderzoekers de voordelen van data-gedreven onderzoeken maximaal kunnen benutten.