19 januari 2022

The Guild: maak Horizon Europe-aanvragen duidelijker, gebruiksvriendelijker en stabieler

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Onderzoekers vragen om meer duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit in de aanvraagprocedure voor voorstellen binnen Horizon Europe. Dit blijkt uit een enquête die is uitgezet door universiteitenkoepel The Guild. Desalniettemin zijn respondenten over het algemeen tevreden over de aanvraagprocedure.


The Guild: maak Horizon Europe-aanvragen duidelijker, gebruiksvriendelijker en stabieler

Ruimte nodig voor excellentie en impact

De aanvraagprocedure onder Horizon Europe vereist meer duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit blijkt uit een enquête over de eerste ervaringen met aanvragen binnen het nieuwe Kaderprogramma onder de universiteiten die zijn aangesloten bij The Guild. Meer dan 100 onderzoekers die zich als coördinator hadden aangemeld voor de clusterwerkprogramma’s of voor programma’s binnen de European Innovation Council (EIC) hebben, samen met onderzoeksondersteunende staf, op de enquête gereageerd. De ervaringen met de aanvraagprocedure zijn over het algemeen positief, maar het uitdrukken van de relevantie en de toegevoegde waarde van onderzoeksvoorstellen zijn een probleem. Volgens respondenten zijn de aanvraagformulieren rigide en wordt er veel in herhaling getreden. Het is essentieel dat het aantal verplichte tabellen vermindert, waardoor er ruimte overblijft voor het uitwerken van de impact en excellentie van het voorstel. Aangezien dit de twee belangrijkste criteria zijn waarop aanvragen worden beoordeeld, beveelt The Guild aan om hier in de aanvraagprocedure meer ruimte voor te laten. Een voorstel mag immers een beperkt aantal pagina’s bevatten. Bovendien is de ervaring van respondenten dat het online platform vaak vastloopt en gegevens niet tussentijds worden opgeslagen. Meer stabiliteit van het platform heeft dus prioriteit.

Impact lange termijn moeilijk in te schatten

Ook blijkt uit de enquête dat onderzoekers twijfelen aan de relevantie van een nieuwe vereiste: het zogenaamde Impact Canvas, dat vraagt om de impact van een project op de lange termijn te beschrijven. Aanvragers moeten specifieke resultaten van hun onderzoek benoemen voor een tijdsspanne jaren nadat de subsidie is verlopen. De inschatting hiervan wordt als lastig ervaren omdat er geen rekening kan worden gehouden met toekomstige factoren die het O&I-landschap kunnen veranderen. Daarnaast is er behoefte aan meer voorbeelden toegespitst op de sociale en geesteswetenschappen in de Impact Canvas. De huidige voorbeelden zijn enkel gericht op aanvragen voor ingenieurswetenschappen. In vergelijking met de toekomstige impact van onderzoek worden de nieuwe secties over interdisciplinariteit en de genderdimensie ervaren als makkelijke onderdelen om te voltooien.

Context

The Guild vertegenwoordigt eenentwintig van Europa's meest vooraanstaande onderzoekuniversiteiten uit zestien landen, waaronder de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. In 2021 zijn de eerste calls van Horizon Europe afgesloten, wat gelegenheid gaf om feedback te verzamelen over de vernieuwde aanvraagprocedure.