Het opschalen en uitbreiden van onderzoeksnetwerken, het verbeteren van de institutionele mogelijkheden voor universiteiten en het verminderen van de innovatiekloof in Europa moeten integrale doelen zijn in de Excellence Initiatives binnen Horizon Europe. Dit meldt The Guild in een position paper over het nieuwe instrument binnen de Spreading Excellence and Widening Participation-pijler.

The Guild beveelt drie financieringsmechanismes aan voor Excellence Initiatives

Drie aanbevelingen voor excellentie

De financieringsmechanismes die onderdeel gaan uitmaken van de Excellence Initiatives in Horizon Europe moeten pan-Europese excellente onderzoeksnetwerken creëren, het institutioneel landschap voor universiteiten verbeteren en de innovatiekloof verminderen door goed presterende instellingen in widening-landen te steunen bij het ontwikkelen van strategieën voor excellentie. Deze aanbevelingen komen uit een position paper van The Guild over de invulling van Horizon Europe. Neth-ER neemt de verschillende suggesties met u door.

Excellente netwerken

Consortia van uitblinkende universiteiten en onderzoeksinstituten zouden volgens The Guild pan-Europese excellente kennisnetwerken voor strategische onderzoeksgebieden moeten gaan leiden, die bedoeld zijn om onderlinge samenwerking tussen instellingen te stimuleren. Daarbij kunnen synergieën worden gezocht met bijvoorbeeld het Europese Universiteiten-initiatief en andere partnerschappen om samenwerking te intensiveren. De toegevoegde waarde van deze kennisnetwerken ligt in het bij elkaar brengen van excellente onderzoeksteams die nu vaak nog gefragmenteerd en op projectbasis opereren.

Uitbreiding institutionele mogelijkheden universiteiten 

The Guild zou graag zien dat de innovatie -en onderzoekscapaciteit van universiteiten wordt opgekrikt door het versnellen van institutionele veranderingen. Door verandering op gebieden als Open Science, digitalisering, innovatiecapaciteit en interdisciplinariteit snel in te voeren zal dit de Europese Onderzoeksruimte (ERA) als geheel ten goede komen. Dit zal daarnaast ook verbindingen creëren tussen de ERA en de Europese hogeronderwijsruimte.

Verminderen innovatiekloof

The Guild pleit ervoor dat investeringen het best geconcentreerd zouden kunnen worden bij instellingen binnen widening-landen die al relatief excellent en concurrerend zijn, zodat het verstrekken van widening participation-financiering in de toekomst overbodig wordt. Ook achten zij het belangrijk dat de administratieve capaciteit wordt verbeterd en departementen binnen instellingen worden geïnternationaliseerd. Het creëren van synergieën tussen Europese, nationale en regionale strategieën en het doorvoeren van structurele hervormingen moet er dan uiteindelijk toe leiden dat instellingen financieel onafhankelijk worden.

Context

The Guild is een samenwerkingsverband van 19 onderzoeksintensieve universiteiten in Europa, waarvan onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit lid zijn. Er zal in Horizon Europe een groter deel van het budget, 3,3 procent in plaats van 1,1 procent, naar de reeds geïntroduceerde widening-maatregelen gaan. De verhoging van het budget zal onder meer worden gebruikt voor de introductie van Excellence Initiatives. Deze initiatieven trachten pan-Europese samenwerking te vergroten en de innovatiekloof in Europa te verminderen.