De nieuwe kostenberekeningsmethoden die de Europese Commissie in KP7 introduceerde hebben tot een besparing van €551 miljoen ten opzichte van KP6 geleid. Dit stelt de Commissie in haar nieuwe rapport. Door het beperkte aantal respondenten in het onderzoek, hebben de conclusies echter wel maar beperkte waarde.


Simplificatie kostenberekening KP7 bespaarde €551 miljoen

Simplificaties KP7 voor tijdsbesparing

De traceerbare kostenbesparing in KP7 dankzij de versimpelde kostenberekeningsmethoden wordt door de Europese Commissie geschat op €551 miljoen. Het berekenen van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten, kost tijd en daarmee geld. Volgens het rapport zouden acht verschillende maatregelen deze tijd verminderd hebben en de procedures voor KP7 vereenvoudigd hebben ten opzichte van KP6. Het gaat hierbij om maatregelen als het gebruik van lump sums en flat rates, het gebruik van een gemiddelde voor personeelskosten en duidelijker beschreven richtlijnen.

Waarde conclusies beperkt

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat het aantal responses van projectcoördinatoren laag was, waardoor de conclusies van het onderzoek maar een beperkte waarde hebben. Om in de toekomst een meer betrouwbare analyse van nieuwe methoden te kunnen maken, zouden projectcoördinatoren verplicht informatie moeten delen. Met meer informatie over onder andere de ervaring kostenberekeningsmethoden kunnen huidige en toekomstige maatregelen beter geanalyseerd worden, stelt de Commissie.

Context

Het onderzoek had als doel om de budgettaire impact van de veranderingen in de kostenberekening binnen KP7 en KP6 te analyseren. Daarnaast was het doel om het effect op de administratieve lasten door de nieuwe kostenberekeningsmethoden binnen KP7 te analyseren.