Er zijn heldere definities nodig in de Digital Services Act om ongewenste gevolgen voor onderzoek en innovatie te voorkomen, aldus Science Europe. Zij vragen de Commissie om een uitzonderingspositie voor onderzoek.

Science Europe waarschuwt voor ongewenste gevolgen Digital Services Act

Heldere definities nodig

Science Europe waarschuwt dat de Digital Services Act (DSA) ongewenste gevolgen kan hebben voor onderzoek en innovatie. In een paper benadrukken zij dat de reikwijdte van de DSA niet duidelijk genoeg gedefinieerd is. De Commissie moet volgens Science Europe beter rekening houden met de specifieke kenmerken van de onderzoeks- en innovatiesector, waaronder het uitvoeren van onderzoek in het publiek belang. Science Europe vraagt dan ook om een uitzondering te maken in de DSA voor datagebruik(ers) voor onderzoeksdoeleinden. Dit moet problemen omtrent het delen van onderzoeksdata en -resultaten voorkomen. In hun paper licht Science Europe toe hoe de voorgestelde definities de onderzoekssector zouden benadelen.

Context

De DSA is gericht het versterken van de interne markt voor digitale diensten. Aangezien de huidige wetgeving op dit gebied stamt uit 2000, is het hoog tijd om deze wetgeving te moderniseren. De nieuwe DSA moet vooral de verantwoordelijkheden van onlineplatforms die in de EU opereren vergroten en verduidelijken, zodat gebruikers beter beschermd zijn.

Science Europe behartigt de belangen van 43 Europese onderzoeksorganisaties uit 27 verschillende landen. Vanuit Nederland is NWO lid van Science Europe.