De distributie van de financiering uit Europese kaderprogramma’s is geografisch geconcentreerd en komt voornamelijk bij een geconcentreerd aantal RPOs terecht uit de EU15-landen. Dit hindert de EU om het maximale uit haar innovatiemiddelen te halen aldus Technopolis in haar rapport 'An analysis of the role and impact of Research Performing Organisations’ participation in the Framework Programmes'.

Scheve verdeling Europese subsidies bij RPOs

De distributie van de financiering uit Europese kaderprogramma’s is geografisch geconcentreerd en komt voornamelijk bij een geconcentreerd aantal RPOs terecht uit de EU15-landen. Dit hindert de EU om het maximale uit haar innovatiemiddelen te halen aldus Technopolis in haar rapport 'An analysis of the role and impact of Research Performing Organisations’ participation in the Framework Programmes'.

Financiering RPOs
Research Performing Organisations (RPOs) spelen een grote rol in de kaderprogramma’s en halen veel subsidies binnen. Dit blijkt uit een rapport van Technopolis. RPOs zijn laboratoria die onderzoek doen met publiek gefinancierd geld, maar geen deel uitmaken van een universiteit. TNO in Nederland is hier een voorbeeld van. In het rapport wordt geconcludeerd dat 31% van het budget van het Zevende Kaderprogramma naar RPOs ging. Ook wordt er gesteld dat met behulp van de kaderprogramma’s de kwaliteit van het onderzoek van de RPOs verbeterd is en internationalisering en dat het delen van kennis tussen landen is toegenomen. De distributie van de financiering is echter niet alleen geografisch geconcentreerd, maar ook in de verdeling onder de RPOs. Van alle subsidiegelden die RPOs ontvingen, ging 41% naar 20 RPOs waarvan de meeste zich bevinden in Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse organisaties TNO en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) behoren ook tot deze 20 organisaties. Daarnaast kregen de EU13-landen in verhouding maar 20% van de subsidiegelden die de EU15-landen in totaal binnen haalden. Dit hindert de EU om het maximale uit haar innovatiehulpmiddelen te halen. Hierdoor concludeert Technopolis dat de financiering bestemd voor alle gekwalificeerde RPOs in Europa de doelgroep niet voldoende bereikt.

Aanbevelingen
RPOs hebben volgens Technopolis een belangrijke rol in het ontwikkelen van het Europese innovatie systeem, ze dragen mede bij aan het ontwikkelen van de European Research Area en de Innovation Union. Daarnaast zorgt een RPO ook voor een link tussen universiteiten, de publieke en private sector en het transformeren van onderzoek naar innovatie. Technopolis geeft aanbevelingen voor RPOs die een gebrek aan vaardigheden en ervaring hebben in het omgaan met de financiering procedures van Kaderprogramma’s. Netwerkmogelijkheden en trainingsprogramma’s voor deze RPOs zouden ondersteuning kunnen bieden, zodat ze in de toekomst kunnen concurreren met de RPOs uit de top 20.

Context
Dit rapport maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de  evaluatie van het zevende kaderprogramma. Het doel van het rapport is de beoordeling van de participatie van RPOs in kaderprogramma’s, de impact van kaderprogramma’s  op RPOs en de rol van RPOs in de ontwikkeling van kaderprogramma’s en het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid.

Meer informatie
Publicatie Europese Commissie: An analysis of the role and impact of Research Performing Organisations’ participation in the Framework Programmes