De Raad omarmt de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer over widening in Horizon 2020. Als het aan de Raad ligt zouden widening-landen meer moeten investeren en hervormen binnen de nationale onderzoekssystemen om duurzame verandering teweeg te brengen. Ook roept hij op om de ongelijke deelname tussen widening-landen te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen. 


Raad omarmt kritiek Europese Rekenkamer over widening

Investeringen en hervormingen binnen nationale O&I-systemen 

De Raad heeft de conclusies en aanbevelingen in het speciale rapport van de Rekenkamer over het widening-onderdeel ‘Spreading excellence and widening participation’ in Horizon 2020 omarmd. Zo neemt de Raad het advies van de Rekenkamer over dat duurzame verandering alleen tot stand komt als overheden voortdurend investeren en hervormen binnen de nationale onderzoeks- & innovatiesystemen. De Raad adviseert daarom dat de Commissie en lidstaten in gesprek gaan over een gezamenlijke routekaart over investeringen en hervormingen. Een versterkte ‘Policy Support Facility’ kan lidstaten vervolgens helpen bij het uitvoeren ervan. 

Ongelijke deelname van landen in widening-programma 

De Raad schenkt ook aandacht aan de aanbeveling van de Rekenkamer om naar meer geografische balans in het widening-programma te streven. De lidstaten in de Raad willen dat de Commissie de deelname beter monitort. Indien verschillen te groot worden, moet de Commissie onderzoeken of er behoefte is aan op maat gemaakte maatregelen en netwerkactiviteiten. 

Context 

Horizon 2020 introduceerde ‘Spreading excellence and widening participation’ om de verschillen tussen de lidstaten in onderzoeks- en innovatieprestaties te verkleinen en deelname aan het Kaderprogramma te verhogen. De Commissie poogt hiermee de onderzoekscapaciteit van onderzoeksinstellingen uit deze lidstaten op te krikken, hen toegang te geven tot internationale netwerken en te helpen gekwalificeerd personeel aan te trekken. De Rekenkamer benadrukte dat de widening-maatregelen goed zijn ontworpen, maar dat ze niet zullen leiden tot duurzame verandering als nationale overheden uit widening-landen niet investeren en hervormen. Horizon Europe zet het ‘spreading excellence and widening participation’ -programma voort. Nieuwe instrumenten vullen bestaande instrumenten aan. Daarnaast is het budget in Horizon Europe een stuk hoger dan in Horizon 2020. 

 

Mede geschreven door Bram Veerman.