De Data Governance Act is formeel goedgekeurd door de Raad. Deze wetgeving moet de beschikbaarheid van gegevens bevorderen en zorgen voor verbeterde uitwisseling van data zowel binnen als buiten Europa. De wet zal 15 maanden na publicatie in het officiële blad van de EU in werking treden.


Raad keurt de Data Governance Act goed

Data Governance Act goedgekeurd 

Na het Europees Parlement heeft ook de Raad haar officiële fiat gegeven aan de Data Governance Act (DGA). De wetgeving inzake gegevensbeheer moet een gelijkwaardige beschikbaarheid van gegevens tot stand brengen en tevens uitwisseling van die gegevens verbeteren zowel binnen als buiten de EU. Zo realiseert de DGA een juridisch kader die het delen van data tussen bedrijven en individuen op altruïstische wijze bevordert. Op den duur moet dit leiden tot een verhoogd vertrouwen in het vrijwillig uitwisselen van gegevens. Ook voorziet de wet voor een veilig hergebruik van data uit de publieke sector. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens en informatie die door intellectuele-eigendomsrechten zijn beschermd. Tevens stelt de DGA een zogeheten Data Innovation Board aan. Deze adviesgroep zal de Commissie bijstaan om de interoperabiliteit van data te verbeteren en mede toezien op het toepassen van de verordening in de EU. De nieuwe regels zullen 15 maanden na diens formele implementatie in werking treden.

Context

De Data Governance Act is een belangrijk onderdeel van de algehele Europese datastrategie, die tot doel heeft de huidige gegevenseconomie te versterken en uitwisseling van gegevens te bevorderen. Naast deze wetgeving omtrent gegevens hebben het Parlement en de Raad tevens een akkoord over de Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) goedgekeurd. Deze verordeningen zien erop toe dat de regels voor mondiale online platforms worden gehonoreerd en vergroten de aansprakelijkheid van aanbieders van digitale diensten. Met dergelijke wetgeving implementeert de EU niet alleen op interstatelijk niveau een juridisch raamwerk maar ook buiten de EU en sectorale dataruimtes, waaronder de Health Data Space. De Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan voor een Data Act. Met deze wet tracht de EU het gebruik en uitwisseling van data te vereenvoudigen.

 

Mede geschreven door Roderik van Meurs